Närstående lån till köp av bostad

Fråga: Vi skall köpa hus. Naturligtvis kan vi låna av banken till den ränta man nu lyckas förhandla fram. Ett mer lockande erbjudande är att låna av min far. Då får vi bättre ränta och så slipper vi betala för pantbrev som måste tas ut.
Men som sagt, min far vill ju dock ha ränta på det han lånar ut. Kan jag på något sätt få skattejämkning/reduktion på räntan jag betalat till honom? Han måste väl i deklarationen meddela att han på något sätt haft inkomst av räntor. Hur stor är den kostnaden i så fall? Hur skall min far och jag gå till väga?


Svar: Börja med att skriva ett låneavtal där ni reglerar hur lånet ska betalas tillbaka och till vilken ränta.

När din pappa deklarerar lägger han till inkomsträntan i ruta 50 på deklarationsblanketten. Under rubriken ”Övriga upplysningar” skriver han ditt och din partners namn, personnummer och adress.

När ni deklarerar lägger ni till era ränteutgifter i ruta 53 och uppger din pappas namn, adress och personnummer under ”övriga upplysningar”.

Både inkomsträntor och utgiftsräntor tas upp i inkomstslaget ”Kapital”. Blir det ett överskott av kapital beskattas det med 30 procent. Blir det ett underskott av kapital får man en skattereduktion på 30 procent upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Här är ett exempel: Säg att ni lånar 500 000 kronor av din pappa till 4 procents ränta. Då får din pappa en inkomstränta på 20 000 kronor. Har han inga andra inkomsträntor eller utgiftsräntor får han en inkomst av kapital som beskattas med 30 % vilket innebär att han ska betala 6 000 kronor i skatt.

Er utgiftsränta bli 20 000 kronor. Har ni inga andra utgiftsräntor eller inkomsträntor får ni ett underskott av kapital vilket innebär att er skatt minskar med 6 000 kronor.