Oärlig säljare

Fråga:
Jag har en fråga om vad som händer när en säljare t ex säger att det är en fackman som har renoverat ett badrum, men sedan visar det sig att det inte var det?


Svar:
Vid fastighetsförsäljning har säljaren en upplysningsplikt som innebär att han sanningsenligt ska uppge sådant om fastighetens skick som kan vara väsentligt för köparen. Om säljaren har sagt att en renovering är utförd av en fackman och det visar sig att så inte är fallet är det fråga om svek. Uppstår det problem med t ex ett badrum och säljaren ljugit om renovering kan man rikta krav mot säljaren. Preskriptionstiden är 10 år.