Objektbeskrivning bindande efter kontraktsskrivning?

Fråga:
Vi har precis skrivit på ett kontrakt där det i objektbeskrivningen står att köket har en köksö. Säljaren skriver på kontraktet men säger sedan att eftersom köksön är byggd av honom själv och står på hjul så ingår den inte utan att vi kan få köpa den för 4 000 kronor. Köksön är byggd på sådant sätt att den hör ihop med resterande kök både med skåp, luckor och bänkskiva.

Vad är det som gäller? Har han rätt att göra så eller är det som står i objektbeskrivningen i påskrivet kontrakt bindande? Vi tycker att det inte borde gå att ta bort saker som står beskrivet i kontrakt och objektsbeskrivning. Den låg även med på planlösningen vi fått av mäklaren.


Svar:
Köksön ingår i köpet.
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.