Olika utlåtanden från olika besiktningsmän

Fråga: Vi har fått ta del av protokollet från försäljningsbesiktningen men även anlitat en egen besiktningsman. Nu har dessa två besiktningsmän olika uppfattning om förekomst av vitmögel på vinden. Vår besiktningsman hävdar att det finns vitmögel medan säljarens besiktningsman hävdar att vinden är i gott skick. Hur kan/skall jag agera?

Svar: Det du skriver om är nog inte ovanligt. Om man anlitar flera besiktningsmän kan man nog få lite spretande bedömningar om några saker. Förhoppningsvis rör de skiljaktiga bedömningarna saker som inte är så betydelsefulla. Jag gissar att det du nämner inte är en allvarlig brist. Om det rör sig om en begränsad påväxt på yttertakspanelen på vinden så brukar det inte vara någon stor sak. Det viktigaste är nog att fundera ut vad det beror på och stoppa orsaken. Oftast beror det på att luft från bostadsutrymmena tar sig upp i relativt stor omfattning till vinden där fukten i denna varma luft fälls ut (kondenserar) mot det kalla yttertaket. Åtgärden mot det kan vara att dels se till att det inte finns otätheter från bostaden mot vinden och dels att se till att den övre delen av bostaden har en fungerande ventilation så att inte luften där tvingas upp på vinden. Om påväxten är mycket kraftig kan det finnas begynnande skador i virket under, men då hade förhoppningsvis bägge besiktningsmännen reagerat. Om du inte gör något åt orsaken kan det utvecklas till skador framöver, men det tar sannolikt lång tid. De mögelsporer som frigörs från påväxten försvinner sannolikt ut uppåt och påverkar då inte hälsan hos dom som bor i huset. Därför bedömer oftast många besiktningsmän smärre påväxter på yttertakspanelen som mindre problem.

Sen kan man ju fundera på vad besiktningsresultaten du fått har för juridisk innebörd, framförallt för dig. När du nu känner till att det kan finnas ett problem med mögel på vinden kan du inte kräva ersättning av säljaren för ett sådant fel. Om du nu kunnat göra det, beroende på när och hur i köpeprocessen besiktningarna utförts.