Radon i blåbetong

Fråga: Ett hus vi funderar på att köpa är delvis byggt i blåbetong. Radonmätningar direkt mot väggarna ligger på runt 60-70. Är det riskfyllt höga värden? Vad kan man göra för att minimera riskerna? Fungerar ”radontapet”? Skulle träpanel på vägarna sänka värdena?


Svar: Jag förstår inte dina angivelser om ”radonvärden på 60-70”. Strålningen som mäts mot väggen från byggmaterial är gammastrålning och mäts i enheten mikrosievert per timme, µSv/h. Värdena från blå lättbetong varierar normalt mellan 0,3-1,2 µSv/h där värden i den högre delen av intervallet kan ge höga värden i inomhusluften.

De enda mätningar jag skulle lita på är mätningar i inomhusluften med radondosor eller bättre utrustning. Så jag tycker du skall försöka få fram sådana mätningar på huset innan du funderar på åtgärder eller köper huset.