Rättighet att få se tidigare besiktningsprotokoll vid köp av hus

Fråga: Har man rätt att få tillgång till det gamla besiktningsprotokollet när man köper hus?


Svar: En vanlig och mycket intressant fråga!
Du har ingen formell rätt att få ta del av det gamla protokollet.
Säljarna tar dock, som jag ser det, en stor risk om de inte åtminstone upplyser om vad som står där. Om du efter att ha köpt fastigheten kan avslöja att de undanhållit väsentliga uppgifter om fastigheten, som skriftligt finns i ett tidigare protokoll, kan du rikta skadeståndskrav mot dem. Säljarna har brustit i sin skyldighet att upplysa dig om fastighetens kända brister.
Jag tror att det är ganska vanligt att säljare och mäklare försöker undvika att ta upp ett tidigare protokoll om de tycker att det är misskrediterande för fastigheten. Det vore i så fall bättre att de upplyser om bristerna och om de av någon anledning tycker att de är felaktiga förklarar detta för köparna.