Säljaren informerade inte om planerat stambyte

Fråga:
Vi har köpt radhus där säljaren svarat nej på frågan om det fanns fel, brister, eller misstanke om det i avlopp, el, vatten eller ventilation. Mindre än ett halvår senare visar det sig att det ska bli stambyte. Detta var säljaren mycket väl insatt i då han satt med i arbetsgruppen som utredde avloppen och åtgärder. Vi kan bevisa detta. Vad har jag för chanser att stämma honom?


Svar:
Att säljaren svarar nej på en fråga i en frågelista innebär inte någon garanti från hans sida. Om däremot säljaren varit medveten om att stambyte varit aktuellt vid tiden för försäljningen och han svarat nej på frågan om det finns misstanke om fel och brister i VVS-installationen, kan det betraktas som ett svekligt förfarande. Säljaren har således en viss upplysningsplikt, dvs ska upplysa om de fel och brister som han känner till. Har han, som i detta fallet, dessutom suttit med i en arbetsgrupp som utrett avlopp och diskuterat stambyten torde köparna, om detta kan bevisas, med framgång kunna hävda sin rätt mot honom.