Säljaren informerade inte om planerat stambyte

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Fråga:
Vi har köpt radhus där säljaren svarat nej på frågan om det fanns fel, brister, eller misstanke om det i avlopp, el, vatten eller ventilation. Mindre än ett halvår senare visar det sig att det ska bli stambyte. Detta var säljaren mycket väl insatt i då han satt med i arbetsgruppen som utredde avloppen och åtgärder. Vi kan bevisa detta. Vad har jag för chanser att stämma honom?


Svar:
Att säljaren svarar nej på en fråga i en frågelista innebär inte någon garanti från hans sida. Om däremot säljaren varit medveten om att stambyte varit aktuellt vid tiden för försäljningen och han svarat nej på frågan om det finns misstanke om fel och brister i VVS-installationen, kan det betraktas som ett svekligt förfarande. Säljaren har således en viss upplysningsplikt, dvs ska upplysa om de fel och brister som han känner till. Har han, som i detta fallet, dessutom suttit med i en arbetsgrupp som utrett avlopp och diskuterat stambyten torde köparna, om detta kan bevisas, med framgång kunna hävda sin rätt mot honom.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.