Sättningar i gavelradhus

Fråga: Vi är på väg att börja bjuda på ett gavelradhus i Göteborg och är oroliga för alla sättningssprickor. Det finns tre eller fyra sprickor på grunden på utsidan och en hel del i väggarna inomhus (i skarvar mellan skivor av något poröst masonitaktigt material). Jag tänkte inte på att titta särskilt noggrant på murstocken men tror inte att det var några sprickor i den. Huset är från 1950 och har aldrig blivit omdränerat så det finns lite fuktgenomslag i källaren. Hur oroliga bör vi vara? Självfallet kommer vi anlita en besiktiningsman om vi köper huset.


Svar: Det är naturligtvis omöjligt för mig att svara på hur allvarliga fel det kan vara på grund av sprickorna. Om huset har trästomme och inte är omtapetserat/målat inomhus på många år så är den där typen av sprickor inomhus inte ovanliga. Om det inte är stora sprickor eller rörelser så bör det inte vara farligt. Men om sprickorna är stora och följer ett likartat mönster/rörelseriktning i huset kan det vara frågan om betydande sättningsproblem. Detsamma gäller sprickorna i grunden, om de är små och går åt lite olika håll brukar de inte vara farliga. Är de större och har samma (diagonala) riktning kan det vara allvarligt. Det borde din besiktningsman kunna se. Skorstenen måste provtryckas för att veta om det finns fel på den. Det låter också som om du kan behöva dränera om grunden.