Servitut och nyttjanderätter

Fråga:
I kontraktet för husköp står det i paragraf 8 att säljaren garanterar att fastigheten endast belastas av följande servitut eller nyttjanderätter, för vilka köparen förbinder sig att övertaga ansvaret: ”Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än 350 000 kronor.”

Vad innebär detta för oss (köpare)? Vad betyder denna paragraf?


Svar:
När man ska ta bolån vill banken ha en säkerhet i fastigheten. Då ansöker man om en inteckning hos lantmäteriet. De utfärdar pantbrev som används som säkerhet för lånet. Pantbrev är oftast i elektronisk form. Den som innehar pantbrev har rätt att få pengar motsvarande pantbrevets belopp om fastigheten skulle säljas på exekutiv auktion. När ett hus säljs ansvarar säljaren för att pantbreven är fria att användas av köparen.

Paragrafen i ert köpekontrakt innebär att det finns inteckningar och pantbrev på 350 000 kronor. Vilket i sin tur innebär att ni sparar 7 000 kronor i stämpelskatt. När man tar ut nya pantbrev får man nämligen betala en stämpelskatt på två procent av pantbrevets storlek plus en expeditionsavgift på 375 kronor.

Paragrafen innebär också att säljaren garanterar att det inte finns någon annan som har rättigheter i fastigheten. Exempel på sådana rättigheter kan vara att ett kraftbolag har rätt att låta en kraftledning gå över tomten eller att grannen får använda en väg på fastigheten.