Sinande brunn

Fråga:
Jag undrar vad som gäller när en brunn sinar redan av början i maj, när det stod i köpekontraktet att det kunde hända om det varit en lång och torr sommar. Är det ett dolt fel? Vi flyttade in i februari i år och vi är två personer i hushållet.


Svar:
Om säljaren i köpekontraktet har gjort en utfästelse om att brunnen kan sina först efter en lång och torr sommar och det visar sig att den sinar redan i början av maj, kan man troligen med framgång hävda att det är ett faktiskt fel i fastighet, som man kan få kompensation för. En sådan uttrycklig utfästelse/garanti innebär att säljaren svarar för vad han utfäst och köparen har inte kunnat upptäcka felet vid en undersökning. Köparen kan kräva avdrag på köpeskillingen eller häva köpet och få skadestånd. Talan om att häva köpet ska man väcka vid tingsrätt inom ett år från tillträdet.