Skatt vid försäljning av gammalt hus från 1800-talet

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Få lånelöften från flera olika banker med en enda ansökan på Lånekoll.se. Du kan även få hjälp att få bättre villkor på befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Fråga:
Jag har sålt ett hus från 1800-talet . Ska räkna ut skatten. Finns något schablonavdrag eftersom kvitton saknas på underhållet under åren?


Svar:
Om du ärvt eller fått fastigheten i gåva har du fått överta den tidigare ägarens anskaffningsutgift. Tillägg får sedan göras för eventuella förbättringsutgifter. Inköpspriset är köpeskillingen plus inköpsprovision, lagfartskostnad och ev. utgifter för inteckning i fastigheten. Om du inte vet inköpspriset och du eller den tidigare ägaren köpt fastigheten före 1952 kan du beräkna inköpspriset schablonmässigt. Du tar då taxeringsvärdet 1952 gånger 150 procent. Men då kan du inte ta hänsyn till förbättringskostnader som gjorts före år 1952. Vilken myndighet som kan hjälpa dig att ta fram fastighetens taxeringsvärde år 1952 är beroende på var fastigheten är belägen. Här kan du se vem du ska ta kontakt med för att få veta fastighetens taxeringsvärde år 1952: fastighetstaxering

Förbättringsutgifter är avdragsgilla för de år då de sammanlagt uppgått till minst 5 000 kr. Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- eller ombyggnad förbättrande reparation och underhåll. Dessutom finns om kvitton saknas, oavsett hur gammal fastigheten är, möjlighet att göra en uppskattning av förbättringsåtgärder som gjorts med hjälp av handlingar som bygglov, ritningar, kreditiv, uppgifter ur fastighetsdeklarationer mm.  Information om detta finns att läsa här på Skatteverkets hemsida: Skatteverket

När det gäller utgifter för förbättrande reparationer och underhåll får de endast räknas med för försäljningsåret och de fem föregående åren. Endast den del av utgiften som medfört att bostaden är i bättre skick vid försäljning än vid inköp får räknas med.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Få lånelöften från flera olika banker med en enda ansökan på Lånekoll.se. Du kan även få hjälp att få bättre villkor på befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.