Taket kunde ej besiktas p.g.a snö

Fråga: Min son har skrivit på köpekontraktet och genomfört en besiktning. Eftersom det var snö på taket skrev besiktningsmannen i protokollet att taken ej var besiktningsbara. Inifrån såg det bra ut. Skall min son nöja sig med det eller är det möjligt att begära tilläggsbesiktning när snön smält? De har inte tillträde till huset förrän i september.


Svar: Eftersom din son inte kan komma efteråt och kräva ersättning för fel som syns när taket är snöfritt så tycker jag det är rimligt med en respit från säljaren beträffande fel som syns utifrån på taket när det är snöfritt. Det är bra om en sådan besiktning kan avklaras så fort som möjligt, därför kanske det går att skriva att besiktningen skall avklaras så fort snön smält. Det behöver ju inte dröja till våren, det kan ju komma töperioder dessförinnan.