Tidigare radonmätning visade högre vid ny mätning

Fråga: Köpte hus för 3 år sedan, huset är byggt i blåbetong och en snabb radonmätning var gjord. Nu har vi gjort en långtidsmätning och det visade sig att radonhalten var nästan 8 gånger så hög som förra mätningen visade, 440 Bq/m istället för 60. Som jag förstår det är inte radon ett dolt fel eftersom det går att mäta men i det här fallet är ju uppenbarligen mätningen helt felaktig, jag vet ju inte ens om de förra mätdosorna var inne i huset under mätperioden… Huset har en dolda fel-försäkring hos Anticimex. Finns det något man kan göra eller måste vi betala hela saneringen själva?


Svar: En lite knepig fråga. Som du skriver betraktas ju inte längre radonförekomst som ett dolt fel. Man måste mäta själv.

Men i detta fallet finns en mätning gjord som presenterades vid försäljningen. Hur mätningen var gjord verkar vara lite osäkert, säger du. Det borde dock framgå av protokollet, om du har kvar det. Mätningen var i alla fall tydligen en korttidsmätning och en sådan betraktas inte som tillräcklig om man skall ansöka om bidrag för radonsanering. Men i andra sammanhang kan den möjligen ha större betydelse. Som i ditt fall kanske. Eftersom det fanns en mätning som visade ett lågt värde medför det att din undersökningsplikt i den här delen minskar och kanske helt upphör. Du skall kunna lita på en mätning om det inte är uppenbart att den är fel utförd.

Så jag tror att du kan ha framgång med att reklamera för dolt fel. Du måste dock kontakta en jurist för att bedöma situationen och driva processen. Men till att börja med kan du ju höra med säljarna om de är villiga att hjälpa till med saneringen. Det är lite tråkigt att få ett hotfullt brev från en advokat om man ändå skulle varit villig att hjälpa till.