Tillstånd för att bo permanent i fritidshus

Fråga:
Behöver man något särskilt tillstånd för att få bo permanent i ett fritidshus?


Svar:
Nej, det behövs inte något så kallas tillstånd för att göra det.