Upptäckte fel på taket efter köp av mitt hus

Fråga: Har betalt handpenningen på ett hus för ca 800 000 kr. Besiktning ingick i köpet. När besiktningen genomfördes fanns snö på taket och yttre besiktning av taket kunde därför inte göras. Den är i stället gjord nu efter påtryckningar från oss, ca 2,5 månad senare. Här framkommer en del fel som behöver åtgärdas för att förhindra framtida läckage. Vi vet ju inte vad detta kommer att kosta och köper huset mycket för att det ej behövde renoveras/åtgärdas så mycket i nuläget. Vad har vi rätt att kräva? Vem står för bedömning av vad reparation kommer att kosta? Dolt fel?


Svar: Om ni hade avtalat att besiktning av taket skulle ske senare så borde ni ha kommit överens om följderna av eventuella brister. Om ni inte har gjort det så har ni antagligen försuttit chansen till prisreglering i samband med köpeavtalet. Om felen nu är upptäckta så kan de ändå betraktas som dolda fel om de var svårupptäckta och inte var förväntade med hänsyn till husets ålder och skick. Om det är brister som beror på takets ålder, t.ex. att det är dags att lägga om taket, är det inte ett dolt fel.
Ni behöver få någon som bedömer om felen ni upptäckt kan betraktas som dolda och om de är så betydelsefulla att de påverkar fastighetens marknadsvärde. Det är skillnaden i marknadsvärde som ersätts om det skall betraktas som dolt fel.