Upptäckte felaktiga elinstallationer på vinden

Fråga: Vi har precis köpt ett hus och ett problem uppdagades idag. När vi fick telefonen flyttad så funkade det inte. Telia menade att felet ligger i huset. Jag åkte dit för att kontrollera. Efter mycket letande hamnade jag på vinden, där jag bara tittat via luckan i huset då säljaren upplyste om att det fanns lite svartmögel som jag konstaterade berodde på tilltäppta luftvägar. Men nu var jag på jakt efter telefonledningarna…
Jag fick en mindre chock då jag började rota i isolering/kutterspån på vinden. Knappast någon av elinstallationerna är utfört fackmannamässigt eller enligt elinstallationsbestämmelserna! Är det meningen att jag som köpare ska rota i isolering med mera för att kunna hitta denna typen av fel? Jag förutsätter att alla elinstallationer som är behörighetsbelagda är utfört av yrkesman. Vad gäller? Hur går jag vidare?


Svar: Du behöver inte vara elektriker för att uppfylla din primära undersökningsplikt. Med primära menar jag då den första undersökning du som köpare, eller som besiktningsman, utför av fastigheten. Men om du vid denna första undersökning upptäcker tecken på fel i elinstallationerna måste du gå vidare genom att anlita en expert på elinstallationer. Dessa tecken på fel kan vara att du ser att ledningarna hänger på trekvart på väggarna, är fastsatta med krökta spikar, etc. Du skall vid denna undersökning inte behöva kontrollera om ledningarna är kopplade rätt eller annat som hör till specialistkunskaper. Lagen säger att du skall ha normal kunskap om fastigheter, inte specialkunskaper i delområden.

En annan anledning till att undersöka installationerna närmare är om säljaren uppger att han själv, utan behörighet, kopplat delar av elinstallationerna. Då måste man också ta hjälp av en behörig elektriker för att kontrollera hela installationen. Vi ställer regelmässigt den frågan till säljaren vid våra Jordabalksundersökningar.

Det låter på din fråga som om detta borde kunna klassas som ett dolt fel. Installationen är felaktig och det gick inte att se (?) vid en normal besiktning inför köpet. I så fall borde du kontakta säljaren och tala om vad du upptäckt och försöka komma överens om någon rättelse. Exempelvis att säljaren kostar på en elektriker som går igenom och rättar till installationerna. Du hade ju självklart förväntat dig att allt var utfört på rätt sätt.