Vad ingår i köparens undersökningsplikt?

Svar:
I stort sett allt! Du ska t ex anlita en sotare för att undersöka skorstenen och även kolla att alla maskiner fungerar. Det betyder att du helst ska sätta igång spisen och köra tvättmaskinen eller fråga säljaren om allt fungerar. Om säljaren svarar ja och det inte stämmer när du flyttar in, har du något konkret att gå på.
Det gäller alltså att ställa många frågor, t ex om avloppet fungerar. Allra helst bör du skriva ner svaren i kontraktet.


Ofta brukar en så kallad frågelista följa med kontraktet. Där svarar säljaren på frågor om husets skick. Den här frågelistan kan dock inte ses som en garanti från säljarens sida. Den är bara ett uttryck för säljarens subjektiva uppfattning om fastigheten. Visst kan du som köpare åberopa listan som grund för att undersökningsplikten minskar, men det betyder inte att din undersökningsplikt försvinner. För frågan är hur mycket säljaren egentligen kan om sitt eget hus? Han kanske inte har så stora byggnadstekniska kunskaper, t ex.