Vågar man köpa hus som sanerats mot hussvamp

Fråga: Jag och min sambo är intresserade av ett hus där man i höstas fann hussvamp. Anticimex kopplades in och sanerade. Jag undrar nu om det finns en risk att köpa fastigheten? Bara för att det funnits svamp. Vi vill verkligen ha det.


Svar: Även om huset är sanerat så finns ju den osäkra känslan kvar. Det kan behövas fler insatser för att minska risken för nya skador. Jag tänker då på att se till att förutsättningarna för nya svampangrepp måste minimeras. Svampen vill ju ha fukt, organiskt material, lagom temperatur samt för just hussvampen även kalk i någon form. Ser ni till att dessa förutsättningar minimeras så borde det fungera.