Vart hittar man en bra besiktningsman

Fråga: Jag har vunnit en budgivning och ska besiktiga ett hus. Var kan jag hitta en seriös besiktningsman? Vad ska jag tänka på? Mäklaren har gett mig ett namn, men jag tvekar att anlita honom.


Svar: De flesta besiktningsmännen (och kvinnorna) är anslutna till SBR, Svenska Byggingenjörers
Riksförbund. SBR godkänner besiktningsmän efter utbildning och prövning.
De besiktningsmän som är aktiva har dessutom oftast en certifiering från certifieringsorganet SITAC. Det är någon av dessa du skall välja om du tvekar att anlita den som mäklaren anvisar.
Du hittar dem på SBR:s hemsida, www.bygging.se.
Du kan även pröva med att fråga din bankkontakt om han eller hon känner till någon bra
besiktningsman. De som är godkända av SBR har en ansvarsförsäkring, det är
viktigt att den du anlitar har en sådan.