Vedpanna utan bygglov

Fråga: 2008 köpte vi ett hus. I beskrivningen stod det att en vedpanna var installerad 2007. Denna panna hade aldrig använts av förre ägaren men i kontraktet står det att pannan måste vara i drift vid överlåtelsen. Det skrevs även ett frågeformulär som bilaga till kontraktet där det står att det inte fattas något bygglov.
Efter en hel del strul med pannan och vi väl kunde börja använda den så ringde vi till sotaren för att få den rengjord. Då fick vi klart för oss att det aldrig lämnats in någon bygganmälan för detta så sotaren har inga uppgifter om att den finns.
Hur kan jag på bästa sätt gå till väga nu? Detta måste väl vara ett kontraktsbrott? Jag har ju ändå gjort en boendekalkyl utifrån att jag ska kunna elda och inte behöva köra på el.


Svar: På din beskrivning tycker jag det framgår att säljaren har lovat att pannan skall fungera. Detta innefattar enligt min åsikt inte bara att den skall fungera tekniskt utan även juridiskt. Det vill säga att det finns tillstånd att ha den och att den har anmälts och besiktigats efter installationen för att kunna användas.
Du borde kunna tvinga säljaren att bekosta de formaliteter som krävs för att få det att fungera. Det blir värre om det visar sig att du inte kan få tillstånd att ha vedeldning. Då kan det bli fråga om någon form av reduktion av köpeskillingen på grund av detta.
Om inte säljaren går med på att hjälpa dig frivilligt så skall du anlita en jurist för att hjälpa dig.