Vem betalar energideklarationen?

Fråga:
Kan man som köpare kräva att säljaren bekostar en energideklaration efter att köpebrevet och kontraktet är underskrivna, trots att man inte någon gång under affärens gång nämnt något om detta?


Svar:
Köparen kan kräva, efter anmodan, att säljaren bekostar en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden. Boverkets tolkning är att datum för kontraktets undertecknande räknas som försäljningstidpunkten.