Villkor i tidigare köpebrev

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Fråga:
Min familj avstyckade en tomtmark från vår gård och sålde den 1975. I köpebrevet anges ett villkor för överlåtelsen som enligt köpebrevet ska medtagas oförändrad i de kontrakt som upprättas vid kommande eventuella försäljningar för att gälla mot mot nya ägare. Köparen år 1975 har nu avlidit och fastigheten är till försäljning. Jag är inte säker på att dödsboet har koll på det här villkoret i köpebrevet. Ska jag upplysa mäklaren om detta eller hur ska jag se till att denna punkt kommer med i köpekontraktet med den nya ägaren?


Svar:
För det första menar du nog att det aktuella villkoret är infört i köpekontraktet (inte i köpebrevet). Som jag uppfattar det är det ett villkor/rättighet som inte är inskriven. Enligt 7 kap 11 § Jordabalken åligger det överlåtaren i förhållande till rättighetshavaren att vid överlåtelsen göra förbehåll om upplåtelsen, om inte inskrivning av rättigheten är beviljad. Sådant förbehåll medför att upplåtelsen gäller mot en ny ägare. Försummar överlåtaren att göra förbehåll, när servitutet inte är inskrivet, kommer servitutet att upphöra att gälla. Överlåtaren blir då till följd av försummelsen skadeståndsskyldig enligt 7 kap. 18 § JB. Förbehållsskyldigheten föreligger även för en senare överlåtare än den som upplåtit rättigheten.

Jag uppfattar inte om du är dödsbodelägare och således överlåtare av fastigheten, men mitt uttryckliga råd är att du informerar mäklaren om villkoret och ser till att det kommer med i köpekontraktet.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.