Villkor i tidigare köpebrev

Fråga:
Min familj avstyckade en tomtmark från vår gård och sålde den 1975. I köpebrevet anges ett villkor för överlåtelsen som enligt köpebrevet ska medtagas oförändrad i de kontrakt som upprättas vid kommande eventuella försäljningar för att gälla mot mot nya ägare. Köparen år 1975 har nu avlidit och fastigheten är till försäljning. Jag är inte säker på att dödsboet har koll på det här villkoret i köpebrevet. Ska jag upplysa mäklaren om detta eller hur ska jag se till att denna punkt kommer med i köpekontraktet med den nya ägaren?


Svar:
För det första menar du nog att det aktuella villkoret är infört i köpekontraktet (inte i köpebrevet). Som jag uppfattar det är det ett villkor/rättighet som inte är inskriven. Enligt 7 kap 11 § Jordabalken åligger det överlåtaren i förhållande till rättighetshavaren att vid överlåtelsen göra förbehåll om upplåtelsen, om inte inskrivning av rättigheten är beviljad. Sådant förbehåll medför att upplåtelsen gäller mot en ny ägare. Försummar överlåtaren att göra förbehåll, när servitutet inte är inskrivet, kommer servitutet att upphöra att gälla. Överlåtaren blir då till följd av försummelsen skadeståndsskyldig enligt 7 kap. 18 § JB. Förbehållsskyldigheten föreligger även för en senare överlåtare än den som upplåtit rättigheten.

Jag uppfattar inte om du är dödsbodelägare och således överlåtare av fastigheten, men mitt uttryckliga råd är att du informerar mäklaren om villkoret och ser till att det kommer med i köpekontraktet.