Vinst vid försäljning av bostad och köp av ny bostad

Fråga: Jag har en bostadsrätt och kommer att sälja den med vinst. Men jag köper även ett hus som är dyrare än bostadsrätten plus vinsten på denna tillsammans. Behöver jag då betala någon skatt på vinsten, eller bakar jag in den i den nya köpesumman?


Svar: När du säljer en bostad med vinst ska du betala skatt på vinsten. Från försäljningspriset får du dra av utgifter för bostadsrättens inköpspris, mäklararvode, förbättringsutgifter och om du har lämnat ett kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen. Därefter får du fram vinsten. Skatten är 22 procent av den vinst som uppstår.

Köper du en ny bostad kan du få skjuta fram beskattningen av vinsten genom att begära uppskov. Det kan du göra oavsett om den nya bostaden är billigare eller dyrare än din sålda bostadsrätt. Minsta uppskovsbelopp är 50 000 kronor per person.

Uppskovsbeloppet ska beskattas senast när du säljer din ersättningsbostad. Du har också möjlighet att frivilligt ta fram hela eller delar av uppskovsbeloppet till beskattning innan ersättningsbostaden säljs. Det kallas för ”frivillig återföring av uppskovsbelopp”.