Crossbana i närheten av huset

Intressant domslut

Säljarens upplysningsplikt har det skrivits och debatterats en hel del kring. Anledningen är att gränsen är svår att dra. Vad och hur mycket måste säljaren upplysa köparen om? Att det finns radon i källaren? Att det har skett ett mord i huset?

Ja, det är inte lätt att svara på de frågorna. I många fall verkar det som att säljaren inte behöver säga någonting, om det inte gäller allvarliga brister.

Det som de flesta i varje fall har kommit överens om är att köparens undersökningsplikt är mycket mer långtgående än säljarens ansvar att upplysa. Men i år har Högsta domstolen kommit med en intressant dom som kan ställa det här på ända och göra det lättare för oss köpare.

En familj flyttade in i ett hus och upptäckte snart att de blev störda av bullret från en motocrossbana 400 meter längre bort. Köparna hävdade att säljaren borde ha informerat om detta. Och i Högsta domstolen fick familjen rätt. Man menade att säljaren borde ha upplyst köparen om bullret.