Frågor & svar om vad som ingår i köpet vid bostadsaffär

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Här listar vi våra läsares frågor med våra experters tillhörande svar på frågor gällande vad som ingår vid köp av bostad.

Ingår gräsklipparen?

Fråga:
Hej! Vad ska man begära att det ska ingå vid en husaffär? Har hört att det till exempel ska ingå en lång stege och en någorlunda bra gräsklippare. Är det så eller är det bara allmänna goda praxisar som man bör skriva ned? Tack på förhand från en som ska köpa hus om ett par månader.


Svar:
I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Fastighetstillbehör är föremål som av fastighetsägaren har tillförts fastigheten för stadigvarande bruk.

Byggnadstillbehör är också sådant som fastighetsägaren har tillfört och som är ägnade för stadigvarande bruk. Föremålet skall normalt vara till samma nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten.

Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom. Om en säljare skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta fullt möjligt om parterna överenskommer om detta i kontraktet.

Se till att det framgår av kontraktet vad som ingår i köpet, så att inte säljaren tar med sig något som Du räknat med att få. Låt gärna någon jurist titta på det innan Du skriver under.

Jordabalken finns att studera på följande länk: Jordabalken. Se kapitel 2, paragraf 2.

Om det finns en fast stege på huset i samband med fastighetsköpet ska denna betraktas som byggnadstillbehör, dvs ingå i den fasta egendomen vid köpet. Om det funnits en lös stege som tillfälligt legat på taket i samband med husvisning och köparens besiktning/undersökning, kan denna ha tagits bort före överlåtelsen, men stegen borde i så fall ha undantagits från överlåtelse i samband med köpet. Om det finns en gräsklippare, ställ frågan om den ingår i köpet. Inget säger att säljaren måste tillhandahålla en gräsklippare till köparen.

Ingår garderoberna?

Fråga:
Då jag tillträdde mitt nya hus upptäckte jag till min förvåning att garderoberna i ett av sovrummen var bortplockade, kvar fanns enbart skruvhålen i taket där garderoberna varit fästa. Jag har diskuterat detta med min mäklare som säger att garderoberna inte ingår i köpet då dessa ej blivit omtalade i objektsbeskrivning eller kontrakt, medan jag hävdar det motsatta att de ingår då de ej blivit undantagna. För visst bör fastskruvade garderober anses vara byggnadstillbehör?


Svar:
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Garderober får anses vara ett byggnadstillbehör.

Borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.

Ingår vindskydd och grillplats?

Fråga:
Jag har en fundering. Vi har hittat ett hus som vi har bjudit på och som vi får köpa om vi vill. Det jag undrar är: På gården finns det en grillplats anordnad (vindskydd murad grill och grillplatsen är uppfylld med grus). Det stod ingenting i beskrivningen av huset och mäklaren sa inget på visningen att den inte skulle ingå. Nu hävdar säljaren att hon vill ta den med sig eller sälja den till oss. Vad gäller? Ska den ingå i huspriset eftersom den redan är byggd på plats? Nästa fundering är veden som finns i veboden, vad gäller för den?


Svar:
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.

Ved kan inte anses vara fast egendom.

Ingår stegen?

Fråga:
Vi har bott i vårt hus sedan 1 september. I fredags, den 26/11, kom säljaren och hämtade två stegar som vi har räknat med som en del av köpet. Han har inte tidigare nämnt att han ville behålla stegarna. Nu kan vi inte ta oss upp på taket eftersom vi inte hade någon stege sedan tidigare. Vad är det som gäller här? Kan vi be mäklaren om hjälp?


Svar:
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Om säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör bör man överenskomma om detta i kontraktet.

Stegen är ett fastighetstillbehör och ska lämnas kvar om den fanns där vid visningstillfället.

Ingår pellets?

Fråga:
Hej! Tänkte höra om pellets och vedupplag ingår i ett husköp eller om gamla ägaren kan ta med sig det?


Svar:
Jag anser inte att ved och pellets kan räknas till fasta tillbehör och då får man avtala med säljaren om det skall ingå i köpet.

Ingår befintlig olja och ved?

Fråga:
Bör resterande olja/ved ingå i ett husköp?


Svar:
Jag anser inte att ved och pellets kan räknas till fasta tillbehör och då får man avtala med säljaren om det skall ingå i köpet.

Ingår gardinstänger, fästen och gräsklippare?

Fråga:
Vi fick tillträde till huset för två veckor sedan. Bland det första vi märkte var att några fästen för gardinstänger inte finns kvar, utan hon har tagit med fästen till alla fönster i köken. Fick även höra av rörmokaren som var här nyss att de förra ägarna fått ta dit fackman för att spola avloppen flera gånger eftersom dom stockat igen och är i dåligt skick, och rekommenderat stambyte. Jag såg på direkten 50 000-100 000 kr flyga iväg. Sedan såg vi att alla gardinstångsfästen i huset var bortplockade. Jag anser att det är riktigt onödigt eftersom det inte är någon större kostnad för sådana, utan det efterlämnar bara fula hål där de gamla satt. Jag hittade tidigare en länk till vad som ska ingå, och där stod att gardinstångsfästen ska ingå. Sedan ska ju tydligen gräsklipparen ingå också. Hur gör vi nu? För övrigt var vi tvungna att köpa följande av henne: Utomhusstudsmatta, två snöspadar (en var trasig), en gungställning och trädgårdsmöbler. Ska vi acceptera detta? Säljaren nämnde inget om detta i kontraktet heller. Hoppas du kan hjälpa oss


Svar:
Du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver kontrakt. Det står i Jordabalken att den som säljer huset till dig inte är ansvarig för de fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning.

Jordabalken, 4 kap 19§ 2 stycket:

“Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som borde varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten för jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet.”

Det framgår inte om ni anlitat besiktningsman för överlåtelsebesiktning med tanke på avloppet. Som fackmän bör de kunna varna för riskerna med avlopp om det är ett gammalt hus och råda er till en vidare undersökning av avloppet.

När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Gardinfästen som fanns vid besiktningstillfället borde vara kvar och skadorna som uppstått anser jag säljaren ansvarig för, men gräsklipparen kan inte anses som fastighetstillbehör.

Ni behöver naturligtvis inte köpa lösa saker av säljaren om ni inte har någon nytta av dem.

Ingår utomhus-spa/bad?

Fråga: 
Vi har precis köpt ett hus med tillträde under november månad. Utanför huset står ett utomhusspa med plats för 5 personer och en vikt på 300 kg. Spat är förbundet med huset så det försörjs med vatten och ström. Det är dock inte fastspikat utan står stadigt av sin egen tyngd. Objektet finns inte med i objektbeskrivningen eller på bilder i densamma. I avtalet som skrivits under tas det däremot inte upp som något som ägaren ska ta med sig.
Nu vill nuvarande ägare ha betalt för spat. Vi menar dock att det faller inom ramen för vad som kallas Byggnadstillbehör eller Fastighetstillbehör. Jag har visserligen inte sett utomhusspa på en lista över exempel på sådant man kan förvänta sig följa med, men det känns ändå som det bör tillhöra huset.


Svar: 
Om det fanns vid besiktningstillfället ska det ingå i köpet.
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.

Ingår larm?

Fråga:
Min sambo och jag har i dagarna köpt en villa och är mycket nöjda med densamma, men någon vecka innan tillträdet så sa ägaren att larmet var kasst och jag tog till mig detta. Men han plockade även ner detsamma, vilket vi inte kom överens om. Vad gäller?

När vi tittade på fastigheten fanns det en stege för att komma upp på taket för sotning, med mera. Den tog han med sig. Har han rätt till detta?


Svar:
När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Om säljaren skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör, som exempelvis ett hemlarm i detta fallet, bör man överenskomma om detta i kontraktet.

Stegen är ett fastighetstillbehör och ska lämnas kvar om den fanns där vid visningstillfället.

Ingår olje- och vedförråd?

Fråga:
Ska olje- och vedlager anses ingå i husköpet?


Svar:
Det brukar finnas en standardklausul i kontraktet som säger att bränslelager ska övertagas till gällande dagspris.

Se till att det framgår av kontraktet vad som ingår eller inte i köpet. Ved och olja kan inte anses vara fasta tillbehör enligt Jordabalken.

Vad ingår egentligen i köpet?

Fråga:
Vad ingår egentligen i köpet?


Svar: 
Här råder avtalsfrihet, ni kan egentligen avtala om vad som helst. Har ni inte gjort det regleras detta däremot i lagen. Det som t ex ingår i köpet är flaggstänger. Även det som utgör tillbehör till byggnaden ingår, det vill säga sådant som är till nytta oavsett vem som nyttjar dem. Hit hör ringklocka, dimmers och tvättmaskin.
Ibland är det tveksamt om saker är byggnadstillbehör och då bör man skriva i kontraktet hur det ligger till. Säljaren kan t ex ha fått en jättefin hatthylla i 50-årspresent, men ska han ta med den vid flytten måste ni skriva det i kontraktet. Samma sak med buskarna på tomten. Vill säljaren behålla dem måste ni helt enkelt avtala om det. Annars får han inte ta med sig några buskar.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.