Frågor & svar om skorstenar och sotning vid köp av hus

Här listar vi våra läsares frågor och vår experters svar på frågor gällande skorstenar och sotning vid köp av hus.

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Fel på skorsten vid köp

Fråga:
Vi sålde huset för ett år sedan med hjälp av mäklare. Vi hade satt in en pelletsbrännare men inte anmält detta till skortensmästare för provtryck och brandöversyn. Vid försäljningen påtalade vi detta och skrev även under ett frågeformulär hos mäklare, vilket köparna godkände. Köparen hade ingen besiktningsman ute, endast lekman och inget sades om skorstenen eller brandöversyn. Nu ska de åter sälja huset och skorstensmästaren har varit ute och gjort inspektion. Nu vill “våra” köpare att vi ska betala åtgärder som behövs göras fastän vi påtalat att detta inte var gjort vid försäljningen. Ligger det på oss att ordna/betala detta?


Svar:
Vid en försäljning har säljaren en upplysningsplikt, det vill säga en skyldighet att uppge vad han/hon vet om fastighetens skick som kan vara av betydelse för köparen. Köparen har emellertid en långtgående undersökningsplikt och kan inte, om inte denna är uppfylld, hävda dolda fel. I ert fall är det inte ens fråga om ett dolt fel utan om en omständighet som ni påtalat såväl muntligt som skriftligt. Då säljaren gör sådana här påpekande blir köparens undersökningsplikt än mer långtgående. Ni kan känna er trygga. Köparen kan inte kräva att ni ska betala något i detta avseendet.

Jämför priser och offerter från massor av sotare och sotarfirmor med en enda ansökan på Dorunner.se. Det är helt gratis och man förbinder sig inte till något när man skickar in en ansökan.

Läckande skorsten

Fråga:
För ett tag sedan bestiktigades ett hus i Tranås som vi nu är på god väg att köpa. Saken är den att i fredags eftermiddag ringde mäklaren till mig inför kommande bankmöte med säljare och oss köpare för att bestämma tid. Sedan kom detta…. Saken var att sotaren hade varit i huset och skulle sota, då hade han sett att skorstenen läckte. Rökkanalen var alltså inte tät. Troligtvis hade tjäran satt sig så att säljaren hade inte märkt att den läckte. Säljarna vill inte betala för att laga felet och jag personligen anser att vi inte heller ska göra det eftersom att det är ett problem som uppstått när de har tillgång till huset. Säljarna vill att vi ska vara med och betala för att få felet fixat. Jag har sökt runt överallt på internet för att försöka hitta något som kan hjälpa oss att veta hur vi ska göra, men utan lycka. Kan vi åberopa dolda fel?

Har även hittat en punkt i köpekontraket som följer: ” § 4 Ansvar för skada, försäkringar. Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om han orsakar denna eller om den beror på en olyckshändelse eller på säljarens vanvård.” Denna punkt anser vi kunna visa på att vi har rätten på vår sida, är vi fel ute då? Så vad kan vi eventuellt göra? Jättetacksam för svar.


Svar:
Säljaren har uppenbarligen inte känt till problemet med skorstenen och därför har han inte brustit i sin upplysningsplikt.

Kan det vara ett dolt fel? Ett dolt fel kan det bli om det är ett fel som inte skulle kunna upptäckas vid en noggrann besiktning eller som köparen med hänsyn till fastighetens ålder, skick med mera inte hade anledning att förvänta sig. Skorstenen är just en av de saker som en köpare bör vara lite extra uppmärksam på eftersom det ofta kan bli problem.

Bland annat ska man kolla upp om det finns bygglov för den och om den är godkänd och provtryckt, men det kan också vara bra att fråga om när senaste sotningen skedde. Vad man kan misstänka för fel på skorstenen beror på hur den är konstruerad, hur gammal den är och hur frekvent den har använts.

Den punkt ni hänvisar till (att fastigheten skadats eller försämrats mellan kontrakts- och tillträdesdag) kan inte heller åberopas eftersom felet troligtvis har uppstått under längre tid.

Att felet har upptäckts under denna perioden har ingen betydelse. Dessutom ska skadan eller försämringen ha berott på uppsåt från säljarens sida, olyckshändelse eller vanvård.

Vanvården (som eventuellt skulle kunna åberopas) har emellertid inte skett under tiden mellan kontraktsdag och tillrädesdag.

Det framgår inte av er fråga om ni har någon klausul som ger rätt till prisnedsättning om det vid besiktning framkommer något fel. Den enda möjlighet jag kan se är att försöka förhandla med säljaren om en nedsättning av köpeskillingen.

Jämför priser och offerter från massor av sotare och sotarfirmor med en enda ansökan på Dorunner.se. Det är helt gratis och man förbinder sig inte till något när man skickar in en ansökan.

Ingår det i undersökningsplikten att provtrycka skorsten?

Fråga: 
Ingår det i undersökningsplikten att provtrycka en skorsten? Om det visar sig vara läckage till andra kanaler, kan man då hävda att det är ett dolt fel? Huset är byggt 1964 och skorstenen inte provtryckt sedan dess. Sotning har dock skett och säljarna har regelbundet eldat i den öppna spisen.


Svar: 
Det är inte fråga om ett dolt fel. Huset (skorstenen) är så gammalt att du som köpare måste förstå att det kan finnas brister i tätheten på skorstenen. Om säljaren på något sätt sagt att skorstenen är tät så kan du ha rätt till ersättning. Det är då fråga om en brist i utfästelsen han lämnat. Men det måste nog då vara en tydlig deklaration från säljaren att skorstenen är hel. Vi brukar fråga vid besiktningen om skorstenen är provtryckt de senaste åren. Om den inte är det talar vi om för köparen att detta måste göras. Att sotaren varit där och sotat är inte ett bevis på att skorstenen är hel.