Vitvaror vid köp av bostad

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Här listar vi våra läsares frågor om vitvaror vid köp av bostad tillsammans med våra experters svar på frågorna.

Ingår vitvaror i husköpet?

Fråga:
Jag undrar — ingår vitvarorna i husköp? Jag har köpt ett hus och när vi gick igenom det för att se vad säljarna ska lämna kvar till oss sa de att de tar med sig torktumlaren. Har säljaren rätt att ta med sig vitvarorna?


Svar:
Ja, vitvaror ingår vid husköp.

När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Det går inte att komma efter kontraktsskrivningen och säga att torktumlaren inte ingår i köpet.

Vitvaror skadas eller går sönder mellan kontrakt och tillträde?

Fråga:
Hej! Tänk dig ett scenario att jag ska köpa ett hus och alla vitvaror, t ex spis och tvättmaskin, vid tillfället då jag tittar på huset fungerar och ser ut att vara i bra skick. Vad händer om jag skriver köpekontrakt, får tillträde till huset sex månader senare och då upptäcker att spisen har gått sönder och tvättmaskinen är repig? Har jag som köpare rätt att kräva ersättning av säljaren eftersom dessa varor var “ok” när köpekontraktet skrevs?


Svar:
Om inget annat avtalats skall maskinerna vara i det skick som de var vid besiktningen. Om vitvarorna är väldigt gamla kan dock köparen förvänta sig att vitvarorna kan gå sönder när som helst och har inte rätt till ersättning i det fallet.

Fel ålder på vitvarorna i objektsbeskrivningen?

Fråga:
När vi köpte vårt hus var vitvarorna åldersbestämda enligt objektsbeskrivningen. Diskmaskinen var 5 år gammal, tvättmaskin var 3 år gammal och ugn/spis vad 4 år gammal. Vi märkte senare att tvättmaskinen tvättade dåligt och diskmaskinen diskade dåligt. Vi kontaktade leverantören som berättade att diskmaskinen var 13 år gammal och tvättmaskinen likaså. Spis och ugn var minst 15 år gamla.

Säljaren har bara meddelat mäklaren att de inte ska kompensera utan att de inte tänkt att tiden gått så fort, så för dem var det bara ett litet misstag. Men för oss handlar det om utgifter på minst 20 000 kr extra som vi inte räknat med. Vad har vi för rättigheter och vad har säljaren för skyldigheter att ge korrekt info?


Svar:
Självklart får säljaren inte fara med osanning. Det ska man inte behöva acceptera. Begär ersättning. Kontakta säljaren via brev, mail eller sms med ett krav på ersättning. Skriv vilken summa du anser vara rimlig och be säljaren att swisha ersättningen eller göra en banköverföring.

Om säljaren vägrar betala uppstår en tvist. Tvisten löses via tingsrätten. Rör målet ett mindre belopp än ett halvt basbelopp handläggs det som ett förenklat tvistemål.

Kan säljaren ta med tvättmaskin och torktumlare?

Fråga:
Kan säljaren plocka bort tvättmaskin och torktumlare från huset fast de fanns där när affären gjordes upp?


Svar:
Om det fanns tvättmaskin och torktumlare vid besiktningstillfället ska de ingå i köpet.

När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

För att säljaren ska ha rätt att ta med vitvaror måste det skrivas in i kontraktet.

Trasig fläktkåpa vid tillträdet?

Fråga:
Kortfattat har jag köpt ett hus och gick då med vetskap om besiktningsskyldighet igenom alla vitvaror. Allt fungerade, men veckan efter tillträdesdatum upptäckte jag att fläktkåpan inte alls fungerar. När man använder båda spisplattorna går huvudsäkringen. Torktumlaren går men torkar ej, liksom torkskåpet. Dessa punkter kollade jag som sagt innan men det går ju inte sätta på alla spisplattor och vänta och se vad som händer vid besiktningen? Likadant med torktumlaren, man vrider på knappen för att se att den går.

Dessa fel är omöjliga att upptäcka innan tillträdesdagen. Men de som sålt bör ha haft vetskap om spisen och inte framfört detta. Jag känner mig grovt lurad och har framfört detta till säljaren, men han går ej med på förlikelse. Vad kan jag göra, snälla ni?


Svar: 
Det här är svårt, men inte helt ovanligt tror jag. Jag tycker du har gjort vad som krävs för att uppfylla din undersökningsplikt, du har kollat om maskinerna fungerar genom att sätta igång dem. Jag tycker inte du behöver vänta för att se om det blir varmt eller för att se om säkringarna håller. Säljarna borde förstås ha känt till felen men det är upp till dig att bevisa detta om de säger att felen inte fanns så länge de hade huset. Det kan bli svårt.

Om du kan bevisa att de känt till felen så tycker jag du skall kräva ersättning, kanske inte för hela kostnaden för byte men för en del av den. Du får ju ändå nya maskiner. Om säljarna vägrar kan du ta hjälp av en jurist. Men som sagt, du måste kunna visa att felen fanns innan tillträdet och att säljarna kände till dem.

Kylskåpet fungerade ej vid tillträdet?

Fråga:
Efter att gjort vårt första köp av hus är vi lite besvikna. När vi flyttade in upptäckte vi att kylskåpet inte fungerade och när vi talar om det för både mäklare och säljare händer inget. Enligt säljaren fungerade den utmärkt och mäklaren ger inget svar. Vidare visade det sig att köksfläkten inte fungerar fullt ut.

Största problemet var att säljarens telefonbolag strulade med hans uppsägning och nu efter nästan två månader kan vi fortfarande inte skaffa telefon. Min fråga är om man kan göra något i detta läget och i så fall vad?


Svar:
Köparen har en långtgående undersökningsplikt och fel på vitvarorna borde kunna upptäckas vid besiktning av huset.

Vad gäller telefonen bör säljaren ta sitt ansvar och se till att inkoppling av köparens telefon kan ske snarast. Eftersom köplagen reglerar köp mellan privatpersoner, får man söka juristhjälp om problemet inte kan lösas mellan parterna.

Skall tvättmaskinen ingå i köpet?

Fråga:
Hej! Det står i husannonsen vilka vitvaror som finns, däribland en tvättmaskin. Säljaren frågade oss om vi ville köpa tvättmaskinen också. Vi blev lite fundersamma om den inte ska följa med när den stod med i annonsen? Tacksam för svar!


Svar:
Tvättmaskinen ingår i köpet om inget annat har avtalats.

Diskmaskinen fungerade ej vid tillträdet?

Fråga:
Min dotter flyttade in i sitt hus. På andra dagen förstod hon att diskmaskinen inte fungerar. Får hon själv stå för det? Jag undrar också över fönsterna som inte var putsade. Det blev ju extra arbete för henne.


Svar:
Om inget annat avtalats ska maskinerna vara i det skick som de var vid besiktningen. Köparen har en långtgående undersökningsplikt och fel på vitvarorna borde kunna upptäckas vid besiktning av huset. Begär ersättning om städningen inte var utförd så som avtalats

Måste det finnas tvättmaskin i ett hus?

Fråga:
Jag undrar — ska det finnas en tvättmaskin när man köper ett hus? Stege vet jag att det måste finnas. Tack på förhand.


Svar:
Om det fanns tvättmaskin vid undersökningstillfället ska den ingå i köpet om inget annat avtalats.

När det gäller fastigheter finns bestämmelser i Jordabalken som tydliggör vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet och byggnad: Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.

Det borde vara lika självklart att du före köpet får med i beskrivningen vad som inte ingår i köpet, som att det i objektsbeskrivningen står detaljerat vad som ingår! Naturligtvis kan till exempel olika byggnadstillbehör frånskiljas fastighet och tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.