Bygglov & Preskriptionstid

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån & lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Förvånansvärt många fastigheter har ouppklarade bygglov.
Alla är inte medvetna om att det oftast krävs bygglov om man vill ändra väsentligt i sitt hus. Kanske har ägaren byggt om garaget till kontor eller ladugården till verkstad utan lov.

Är huset beläget inom kommunens detaljplan kan det också betyda att du måste söka bygglov för att sätta in ett nytt fönster, måla om i en annan färg eller byta material på taket. Observera att tillbyggnader vanligtvis kräver bygglov. Likaså om du gräver en källare eller bygger in en balkong.

Olika regler i landet gällande bygglov

Reglerna för bygglov är olika över hela landet, så det som är tillåtet i en kommun behöver inte vara det i en annan.

Hos kommunens byggnadsnämnd får du uppgifter om lämnade bygglov, bygganmälningar och eventuella byggnadsförbud på fastigheten du är intresserad av. De kan även ha tillgång till tidigare besiktningsprotokoll och ritningar på huset.

Du kan också be att husets säljare att plocka fram alla papper rörande huset så att du kan kontrollera om byggloven är i sin ordning. Fråga säljaren rent ut om allt är som det ska innan du skriver under kontraktet och köpet blir bindande.

Råkar du upptäcka att exempelvis ett garage är byggt utan tillstånd kan problemet dock gå att åtgärda. Prata med säljaren och be att han lämnar in en ansökan om bygglov i efterhand. I många kommuner slipper husägaren straffavgiften om han själv aktivt tar upp problemet innan svartbygget har kommit till kommunens kännedom. Men är byggnaden av sådan art att bygglov aldrig skulle ha lämnats från början, är det naturligtvis en helt annan sak. Då riskerar man att behöva riva byggnaden.

Preskriptionstid bygglov

Är svartbygget äldre än tio år är det däremot inte längre ett svartbygge, då har det olovliga bygget blivit preskriberat. Efter tio år får kommunen inte utdela en påföljd eller göra ett ingripande, som det heter i lagen. Med andra ord kan de inte tvinga dig att riva eller att betala en avgift.

Men, vill du senare göra något på tomten som kräver bygglov, kan exempelvis kommunen ställa kravet att du bara får göra det om du först river det olovligt byggda garaget eller annan byggnation som saknar bygglov.

Så tar du hand om svartbygget

Tycker säljaren att det är generande att kontakta kommunen, kan du erbjuda honom att ta hand om saken mot att huspriset sänks. Ring i så fall till byggnadsnämnden och fråga om det kommer att bli svårt att få bygglov. Vissa kommuner är mer toleranta än andra, så det är svårt att sia om utgången.

Om du inte vet säkert att bygglovet kommer beviljas kanske du vill dra dig ur husköpet? Du kan också ta med ett villkor i kontraktet att köpet är beroende av att bygglov godkännes.

En annan variant är att sänka huspriset rejält mot att svartbygget lämnas utan åtgärd. Men frågan är om du tycker att det är etiskt riktigt att göra så. Du löper då risken att svartbygget upptäcks när du står som ägare till fastigheten. Du riskerar både att betala en straffavgift och att behöva riva byggnaden.

När behöver man bygglov?

När man bygger en ny byggnad eller bygger till sin befintliga byggnad så krävs det bygglov i de flesta fall. Du kan också behöva bygglov vid stora ombyggnationer. Det kan till och med krävas bygglov ifall du väljer att byta färg på fasaden. Men i många fall krävs det enbart en anmälan, och inte ett bygglov. Du ska alltid kolla med kommunen vad som gäller i ditt område.

Tips!

Skall du sälja din bostad?
Jämför mäklarna och deras offerter. Använd hemsidan Hittamäklare.se för att samla in offerter och för att jämföra de olika mäklarna som är aktiva i just ditt område. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Skall du köpa bostad?
Nu kan man äntligen jämföra bolån och lånelöften på Lendo.se. Med en enda ansökan får man erbjudanden från flera olika banker. Du kan även få hjälp att sänka räntan på dina befintliga bolån. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.