Driftskostnader för hus & villa

Be att få tillgång till detaljerade driftskostnader så att du kan se hur stora avgifterna är och om de verkar rimliga.

Får du driftskostnaderna av mäklaren bör du veta att han inte ansvarar för att de är riktiga. Han vidarebefordrar bara uppgifterna från säljaren och behöver inte kontrollera dem.
Det är lätt hänt att säljaren glömmer att exempelvis inkludera räkningen för vatten och avlopp. Fråga därför om mäklaren har sett säljarens räkningar för det senaste året. Har han gjort det vet du att siffrorna är rätt. Men kom ihåg att de bara är rätt för säljaren. Det finns inte två familjer som är exakt likadana i sin förbrukning.

Det är alltid bra att lägga till ett antal tusenlappar på de uppgifter om driftskostnader du får av säljaren. Är kostnaden sedan lägre blir du positivt överraskad – i stället för tvärtom.

Är inte driftskostnaderna specificerade var för sig kan du ringa till exempelvis energiverket, kommunen och renhållningsverket och be att få veta hur mycket säljaren betalar. För att få information behöver du husets adress, fastighetsbeteckning och ibland även namnet på säljaren.

Checklista på driftskostnader

  • Värme
  • El
  • Sophämtning
  • Sotning
  • Vatten
  • Avlopp
  • Samfällighets- och vägföreningsavgifter
  • Fastighetsskatt
  • Villa/hemförsäkring
  • Kostnader för: Larm, vattenfilter (egen brunn), bassäng (kemikalier), filter till värmepump, etc