Egen brunn och avlopp

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Har fastigheten egen brunn och/eller eget avlopp?
Då finns det en del saker du bör undersöka innan du slår till och köper huset.

Egen brunn

  • Be att få provsmaka vattnet
  • Fråga om brunnen någonsin har sinat. Det finns vissa fall där brunnen fyllts upp inför visningen.
  • Räcker vattnet till din familj? Ta reda på vad det kostar att bli uppkopplad till det kommunala vattennätet och om det är möjligt.
  • Fråga dessutom om vattnet nyligen har analyserats. Annars kan du be att få det utfört. En del kommuner hjälper dig med en vattenanalys, ibland kostnadsfritt. Det finns även privata vattenlaboratorier.

Varningstecken på en dålig brunn

  • En förhöjd järnhalt ger bruna beläggningar i tvättfatet och i toaletten.
  • Mangan bildar svarta beläggningar.
  • Aggressivt vatten ger gröna beläggningar och ljushåriga personer kan få en grönaktig nyans på håret. Vattnet fräter bland annat sönder ledningarna och blir på grund av den förhöjda kopparhalten (utfällningar från kopparledningarna) ohälsosamt att dricka.
  • Vid en förhöjd kalkhalt syns vita kalkbeläggningar exempelvis i köksvasken.
  • Finns det bekymmer med något av ovanstående behöver det inte betyda att vattnet är odrickbart. Ett vattenfilter kan ta hand om många problem. De vanligaste är järn & mangan-filter, avhärdningsfilter och avsurningsfilter (vid aggressivt vatten). Det går dessutom att specialbeställa filter som tar bort koliforma bakterier.

Eget avlopp

Har huset ett privat avlopp bör du ta reda på vad det är för slags anläggning, om avloppet är godkänt och vad man från kommunens sida tycker om det.

Finns det några framtida planer? Vill kommunen att avloppet ska anslutas till det kommunala nätet inom en snar framtid? Är det tal om tvångsanslutning i området? Vad kan kostnaden i så fall röra sig om?

Anslutningsavgiften för kommunalt avlopp brukar vara cirka 40 000 kronor. Sedan tillkommer grävningen och rörläggningen på din tomt, vilket du själv får betala. Det kostar från 10 000 kronor och uppåt.

De avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät måste uppfylla vissa reningskrav. Exakt vilka krav som ställs beror på markkvalitén och var i landet du bor.

Kommunerna stramar nuförtiden åt reglerna och över hela landet är husägare tvingade att förbättra sina enskilda avlopp.

Förr fick man t ex ha en trekammarbrunn där det dränerade vattnet gick vidare till en närliggande å. Fortfarande har många fastigheter kvar gamla sandfilterbrunnar och stenkistor.
Numera kräver de flesta kommuner att vattnet från nya två- eller trekammarbrunnar går vidare till en filterbädd.

Finns det inte en filtreringsanläggning efter fastighetens två- eller trekammarbrunn kan du vara säker på att kommunen kommer att kräva att det ska sättas in inom en överskådlig framtid. En ny filterbädd kostar cirka 10 000-20 000 kronor. En ny trekammarbrunn med filterbädd går på cirka 45 000 kronor.