Kontraktskrivning

Vid husköp används dubbla handlingar. Först skrivs köpekontraktet och sedan, ofta månader senare, köpebrevet.

Det är inte roligt att överrumplas av ett fyra sidor långt kontrakt på banken eller mäklarens kontor. Under tidspress ska man läsa igenom och försöka förstå alla konstiga termer. Det bästa är att få alla papper hemfaxade eller hemskickade i god tid innan allt ska skrivas under. Då kan du i lugn och ro gå igenom kontraktet tillsammans med en kunnig person i bekantskapskretsen eller med din bankkontakt/jurist.

Ställ många frågor vid en kontraktskrivning

Ställ hellre en fråga för mycket än för lite. Det är inte många gånger i livet man står inför att skriva under ett köpekontrakt, så det är ingen som kommer att tycka att du ställer dumma frågor.
Skriv inte under så länge något är oklart.

Kort sagt kan man säga att köpekontraktet innehåller alla viktiga fakta kring husköpet. Det tar upp priset på huset och olika villkor för att affären ska genomföras. När ska inflyttning ske? Tillträdesdagen skrivs in här. En frågelista brukar också bifogas. Det är en lista med frågor om huset som säljaren har svarat på. Förhoppningsvis har du fått den i god tid före kontraktsskrivningen.

I samband med kontraktsskrivningen lämnar du en handpenning. Den kan egentligen vara vilken summa som helst men 10 procent av huspriset är vanligast förekommande. Vill du senare dra dig ur köpet riskerar du att förlora handpenningen, naturligtvis beroende på orsak.

Viktigt att villkora kontraktet

Den normala gången är att skriva köpekontrakt då banklånet är godkänt och när överlåtelsebesiktningen är utförd. Men vid högkonjunktur är det inte ovanligt att det går mindre än en vecka mellan husvisning och köpekontraktets påskrivande. Besiktningen hinns ofta inte med och då är det viktigt att man villkorar kontraktet, det vill säga inkluderar villkor (förbehåll) så att köpet eventuellt kan hävas eller omförhandlas.

Det är ett stort risktagande att köpa ett nytt hus innan det gamla är sålt. Skriv därför aldrig på ett köpekontrakt förrän du har sålt din egen bostad, om du inte har ett förbehåll för detta i kontraktet.

De vanligaste förbehållen i ett köpekontrakt är:

  • att du får ditt hus eller din lägenhet såld.
  • att du får lån från banken.
  • att det inte förekommer radon över ett visst värde, gränsvärdet är 200 Bq/m3. Vid radon i vatten bör värdet vara under 100 Bq/liter.
  • att besiktningsmannen inte finner fel i huset eller att han inte finner fel som överstiger en bestämd summa att åtgärda. Vid köp av villa förekommer alla möjliga summor — ju lägre, desto bättre. Förr valde man ofta 5 procent av köpesumman. Fortfarande hör man att en del mäklare förordar ett halvt (19 850 kronor) eller ett helt basbelopp (39 700 kronor år 2006). Vid köp av fritidshus brukar summan vara något lägre. Tänk på att förbehållet ska skrivas så att samtliga fel blir inkluderade i summan, inte var för sig.

Allt fler har dock börjat förespråka att köpare inte bör gå med på någon summa alls och det är naturligtvis att föredra.
Det bästa är om förbehållet formuleras så att du kan hoppa av köpet om du inte är nöjd med besiktningen.

Är du allvarligt intresserad och har betalat 7 000 kronor för en besiktning, vill du med all sannolikhet ha huset även om det har mindre brister. Det finns inga felfria hus utan alla hus är behäftade med fel. Men det kan vara skönt att ha valmöjligheten.

Hittar besiktningsmannen större fel behöver du inte dra dig ur köpet om du inte vill. Du kan förhandla med säljaren om priset eller besluta att ni eventuellt står för halva summan var.

Det är oftast bättre att sänka huspriset än att låta säljaren åtgärda ett fel. Du vet inte vad du får eller om det överhuvudtaget blir gjort och därför är det smidigast att själv ta hand om problemet efter inflyttning.

Juridiskt korrekta avtal + support för några hundralappar
Juridiskadokument.nu säljer färdiga & juridiskt korrekta avtal upprättade av Thorlunds Juristbyrå AB. I priset ingår även gratis support och information kring hur man fyller i avtalet. Det kan vara värt några hundringar att få ordentliga avtal så att man slipper problem i efterhand.

Länkar till olika avtal och priser på deras hemsida: