Kräv en riktig besiktningsklausul

Besiktningsklausuler är ofta på tapeten. Men vad är det och hur skrivs en sådan på bästa sätt?

Jo, den vanliga gången vid husköp är att köpekontraktet skrivs före besiktningen. I de fallen är det oerhört viktigt att kontraktet skrivs på rätt sätt så att du kan hoppa av köpet om du inte skulle vara nöjd efter besiktningen.

Därav den så kallade besiktningsklausulen i kontraktet.

Det finns olika varianter vad det gäller denna klausul och det tvistas bland mäklarna om vilken som är bäst att använda.

Men som köpare är det viktigt att du kräver att få en så kallad öppet köp-klausul, även kallat svängdörrsklausul. Det är inte bara jag som förordar detta utan även myndigheter som Konsumentverket och Fastighetsmäklarnnämnden.

Hur ser då en sådan besiktningsklausul ut?

”Köparna har rätt att efter köpet låta besiktiga fastigheten med hjälp av godkänd/certifierad besiktningsman. Om köparna efter att ha genomfört en sådan besiktning inte önskar stå fast vid köpet, äger köparna rätt till köpets återgång.

Begäran om sådan återgång ska framställa skriftligen till säljaren och handläggande mäklare senast xx-xx-xx, varvid eventuell erlagd handpenning ska återbäras till köparna utan skadeanspråk från någondera parten.”

Datumet brukar sättas cirka 5-7 dagar efter besiktningen. På så vis får du god tid på dig att läsa igenom protokollet.

Kräv alltså den här sortens besiktningsklausul när du ska köpa hus!

Jämför priser & offerter från olika hantverkare & företag
Dorunner.se kan du samla in offerter från företag inom de flesta branscher. Med offerternas hjälp kan du jämföra priser och tjänster. De allra flesta tjänsterna omfattas av ROT- eller RUT-avdraget.

På Dorunner kan du jämföra offerter från bland annat:

  • Städfirmor
  • Flyttfirmor
  • Hantverkare
  • Besiktningsmän
  • Jurister och ekonomiska tjänster
  • Målare
  • Hus och fastighetsunderhåll
  • Elektriker

Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Exempel på felaktig besiktningsklausul

Sven fick kontraktet av mäklaren och blev nervös och fundersam över den så kallade besiktningsklausulen. Där stod nämligen följande: ”Köparen har rätt att efter köpet låta besiktiga fastigheten med hjälp av sakkunnig besiktningsman. Om köparen efter att ha genomfört en sådan besiktning inte önskar stå fast vid köpet, äger köparen rätt att begära köpets återgång. Begäran om återgång skall framställas skriftligen till säljaren senast den (datum) varvid erlagd handpenning skall återbäras till köparen med avdrag för 30 000 kr, vilka skall tillfalla säljaren. I övrigt skall inga skadeståndsanspråk ställas från någondera parten.”

Ja, jag förstår att Sven blev nervös. Om man under besiktningen t ex hittar stora mängder mögel och Sven inte längre vill köpa huset, måste han betala 30 000 kronor för att få hoppa av. Är det rättvist?

Nej, precis.

Konsumentverket, bland andra, förordar så kallade svängdörrsklausuler. Du ska alltså kunna hoppa av om du inte är nöjd efter besiktningen utan att behöva betala något skadestånd. Det bör Sven, och alla andra, ställa som krav.