Lurad av mäklaren?

Är du missnöjd med mäklaren och vill klaga? Ja, då finns det flera vägar att välja mellan. Men först bör du vända dig till mäklaren för att försöka reda ut problemet. Om det inte fungerar kan du välja mellan följande:

• ARN, Allmänna reklamationsnämnden, som tar upp ärenden som lett till en kostnad för dig. T ex om du har fått fel uppgift om bostadsytan.

• Fastighetsmäklarnämnden, den statliga myndigheten, kan ge mäklaren en varning. Alla mäklare måste vara registrerade här.

• Mäklarsamfundets ansvarsnämnd kan du kontakta om mäklaren är medlem i Mäklarsamfundet.

• Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd har en viss anknytning till Fastighetsmäklarförbundet.

Slutligen kan du vända dig till svensk domstol.

Om fastighetsmäklaren har varit vårdslös kan hon tvingas betala skadestånd till dig. Alla registrerade fastighetsmäklare har en ansvarsförsäkring som ska täcka detta.