Skotta utanför tomten

Visste du att hälften av alla husägare är ansvariga för mark utanför sina egna tomter? Det är viktigt att veta om du hör till dem, särskilt i dessa snörika tider.

Visst är det mysigt när det snöar, men även jobbigt för dem som har eget hus. Hälften av landets kommuner lägger nämligen över ansvaret på snöröjning utanför tomten på husägaren. Det kan t ex betyda att trottoar, gångbana eller trappor i anslutning till din tomt ska hållas rena från löv och snö, det vill säga halkfria. Och finns det inte trottoar kan det i praktiken betyda att du ska hålla rent på en dryg meter av gatan utanför din tomtgräns.

Följer du inte detta och någon ramlar och slår sig utanför din tomt, kan du bli skadeståndsskyldig.

Ring din kommun och hör efter vilka eventuella skyldigheter du har som husägare. Det kan t ex även finnas bestämmelser som säger att du inte får salta, utan enbart sanda, för att få bort snö och is.