Solcellsstödet

Sedan januari 2021 kan du som privatperson ansöka om ett skatteavdrag för solceller. Skatteavdraget, som även kallas grön teknik-avdraget, ersätter det tidigare solcellsstödet. Här kan du bland annat läsa om hur det nya solcellsstödet fungerar, vem som kan ansöka om det och hur det skiljer sig från det tidigare solcellsstödet.

Kortfattat om det nya solcellsstödet

Har du inte tid eller lust att läsa en hel artikel om det nya solcellsbidraget? Oroa dig inte. Här nedan har vi summerat de viktigaste punkterna som ger dig en överblick:

 • Anlitar du en firma för enbart installation av solceller kan du nyttja avdraget för grön teknik på 20% alternativt ROT-avdraget på 30% av arbetskostnaden.
 • Om du köper installation + anläggning tillsammans (totalentreprenad) kan du få avdrag på 19,4 % av totalkostnaden (läs mer om schablonberäkningen nedan).
 • Köper du endast anläggningen separat har du ingen rätt till avdrag för den kostnaden.
 • Maxbeloppet för skatteavdraget är 50 000 kronor per person och år.
 • Avdraget går att dela upp om ni äger bostaden gemensamt
 • Grön teknik-avdraget ersatte det gamla solcellsstödet 2021.
 • Grön teknik-avdraget fungerar på liknande sätt som rut och rot.
 • Avdraget gäller privatpersoner, ej företag eller bostadsrättsföreningar.
 • Skattereduktionen dras av direkt på fakturan från företaget som utför installationen av solcellerna.

Avdrag för solceller via grön-teknik-avdraget – kalkylator

Schablon vid totalentreprenad

Vid köp av solceller + installation till fast pris (totalentreprenad) används en schablonberäkning. Material- och installationskostnader, vilka ger rätt till avdrag, antas vid totalentreprenad vara 97 procent av totalkostnaden, enligt Skatteverket. Med schablonberäkningen blir grönt avdrag för solceller 19,4 % (0,97 * 0,2 = 0,194 = 19,4 %) av totalkostnaden.

Vad är det nya solcellsstödet?

Det nya solcellsstödet kallas för grön teknik-avdraget och det trädde i kraft januari 2021. Det är en skattereduktion för grön teknik som gäller för privatpersoner som investerar i solceller och solcellsanläggningar. Grön teknik ger upp till 20 procents skatteavdrag om du installerar av solceller och upp till 50 procent om du installerar ett system för lagring av egenproducerad el. Maxbeloppet är 50 000 kronor per person och år och gäller endast när du anlitar ett företag för installationen. Om det är två köpare, exempelvis sambor eller ett gift par, kan båda ansöka om avdraget vilket ger ett maxbelopp på 100 000 kronor per hushåll och år. Skattereduktionen gäller för arbete och material.

Anledningen till att det gamla solcellsstödet ersattes av det nya skatteavdraget är främst för att du som privatperson lättare ska kunna få ekonomiskt stöd när du installerar solceller och annan grön teknik. Istället för att vänta i flera månader på att få din bidragsansökan behandlad av Boverket får du nu avdraget direkt på fakturan.

Hur fungerar det nya solcellsstödet?

Grön teknik-avdraget är en skattereduktion som fungerar på liknande sätt som rut och rot. Avdraget kallas ibland för det gröna rotavdraget eftersom det gäller för grön teknik. Det är dock viktigt att komma ihåg att grön teknik är en egen skattereduktion som ger upp till 50 000 kronor i avdrag per person och år. Du kan dock inte få både rotavdrag och grön teknik-avdrag för samma arbete.

Precis som rut och rot så görs prisavdraget redan på fakturan från företaget som installerade solcellerna hos dig. Du behöver således inte skicka in någon ansökning efteråt. Det är företaget som ansöker om ersättning från Skatteverket.

Vad kan du få avdrag för?

Du kan få 20 procents skattereduktion för installation av solceller och 50 procents skattereduktion för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Avdraget gäller endast arbets- och materialkostnader från en certifierad installatör. Du kan inte få avdrag för material som du köpt själv. Avdraget gäller inte heller för egna installationer eller solcellsinstallatörens resor och utrustning. Tänk på att grön teknik-avdraget endast kan användas för solcellsinstallationer från januari 2021 och framåt.

Vem kan ansöka om det nya solcellsstödet?

För att beviljas skatteavdraget för installation av solceller behöver du uppfylla vissa krav:

 • Du är en privatperson (ej företag eller organisation).
 • Du är minst 18 år gammal.
 • Du bor i Sverige eller betalar skatt (minst 90 % av din inkomst) i Sverige.
 • Du betalar tillräckligt med skatt under året (t.ex. inkomst- eller kapitalvinstskatt).
 • Du äger en del av bostaden där solcellerna installeras. Avdraget är giltigt även för fritidshus.
 • Du bor helt eller delvis i bostaden där solcellerna installeras.

För tillfället finns det inget stöd för solceller till företag eller bostadsrättsföreningar. Det tidigare solcellsstödet för företag och bostadsrättsföreningar avslutades under 2020 och det är inte möjligt att använda det för solcellsinstallationer idag. Det finns inte heller några bekräftade planer på att införa ett nytt solcellsstöd för företag eller bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar har dock möjlighet att ta del av en skattereduktion på solel om föreningen betalar skatt. Det finns även möjlighet att få avdrag på ingående moms för solcellsanläggningar som används till försäljning av överskottsel.

Jordbruksföretag kan inte ta del av skatteavdraget, men om en privatperson anlitar ett företag för att installera solceller på en jordbruksfastighet är det möjligt att ta del av avdraget. Dock får endast 5 procent av solelen användas av jordbruksföretaget.

För- och nackdelar med det nya solcellsstödet

Det finns många fördelar med grön teknik-avdraget jämfört med det gamla solcellsstödet:

 • Ingen väntan på att få pengarna tillbaka eftersom avdraget görs direkt på fakturan. Det tidigare stödet var ineffektivt med kötider på upp till ett år.
 • Enklare process eftersom du slipper skicka in en ansökan och vänta på ett godkännande. Du slipper krångliga myndighetsansökningar.
 • Avdraget kan användas flera gånger samma år.
 • Avdraget kan användas flera gånger för samma bostad.

Med andra ord har det nya solcellsstödet gjort processen mycket enklare för privatpersoner som installerar solceller. Finns det någon nackdel med grön teknik-avdraget jämfört med det gamla solcellsstödet? Egentligen inte, men vissa tyckte att det i början var lite otydligt hur stort avdrag som kunde beviljas. Avdraget var först 20 procent och sjönk sedan till 15 procent. Sedan 1 januari 2023 är avdraget återigen tillbaka på 20 procent. Det kanske är lite rörigt, men allt du behöver veta är att den nuvarande nivån är 20 procent vid installation av solceller.

Så ansöker du om det nya solcellsstödet – steg för steg

Det är smidigt och enkelt att ansöka om skatteavdraget när du installerar solceller. För att vara säker på att du får ta del av avdraget så har vi sammanställt några tips för hur du går tillväga steg för steg. Det går att läsa mer om de olika stegen på Skatteverkets hemsida.

Steg 1: Planering

Planering är A och O för att du ska nyttja skattereduktionen till fullo. Börja med att läsa hela den här artikeln för att lära dig mer om grön teknik-avdraget, maxbelopp och vad som ger rätt till avdrag. Du bör se till att arbetet och din bostad är godkända för skattereduktion. Du bör även kontakta Skatteverket för att se om du har skattereduktion kvar som du kan utnyttja för installation av solceller. Det gäller främst om du redan utnyttjat delar av grön teknik-avdraget tidigare, men det är alltid bra att vara på den säkra sidan. Skatteverket kan utfärda ett intyg.

Steg 2: Kontakta en certifierad installatör

Du kan endast få avdrag för arbets- och materialkostnader från en certifierad solcellsinstallatör. Företaget som utför installationen måste vara godkänt för F-skatt. Därför bör du undersöka vilka solcellsinstallatörer som finns i ditt område och be dem att skicka en offert med pris och villkor. Kontrollera alltid företagsinformationen innan du anlitar företaget. Det kan vara en bra idé att meddela företaget att du vill använda grön teknik-avdraget. Företaget kan då skilja arbets- och materialkostnader från övriga kostnader i offerten, vilket gör det lättare för dig att räkna ut hur mycket du kan få i skatteavdrag.

Steg 3: Betala för din solcellsinstallation

När arbetet är slutfört är det dags att betala det. Endast i samband med betalningen görs skatteavdraget. Du kan således inte få något bidrag i förväg. Du kan inte heller få avdrag på en förskottsbetalning. Skatteavdraget görs direkt på fakturan från företaget som installerar solcellerna. Se därför till att du ger korrekta uppgifter till företaget, exempelvis ditt namn och personnummer. Det är viktigt att ditt namn finns med på fakturan.

Betalningen måste göras elektroniskt för att installationen ska vara giltig för grön teknik-avdraget. Banköverföring, kortbetalning och Swish är exempel på elektroniska betalningar. Därefter ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket. Du behöver inte göra något mer. Du kommer få ett meddelande från Skatteverket när företagets ansökan godkänts. Vid eventuella felaktigheter finns det möjlighet att rätta till dem.