Kategorier
Uncategorized

Artikel om reporäntan 2008 – 2009

RIKSBANKEN HÖJER REPORÄNTAN TILL 4,50 PROCENT

Riksbanken meddelade att reporäntan höjs till 4,50 procent. De skriver att ”De kraftiga prisuppgångarna på livsmedel och olja riskerar att leda till att andra priser stiger för snabbt. Riksbankens bedömning är därför att räntan behöver höjas nu och ytterligare ett par gånger under året för att föra tillbaka inflationen mot målet på ett par års sikt.” I Riksbankens prognos den s.k. reporäntebanan kan man utläsa att reporäntan visad som kvartalsmedelvärden kan komma att ligga på 4,5 procent under tredje kvartalet 2008, 4,8 procent under fjärde kvartalet 2008, 4,9 procent under tredje kvartalet 2009, 4,6 procent under tredje kvartalet 2010 och 4,4 procent tredje kvartalet 2011. Riksbanken påpekar som vanligt att osäkerheten i deras bedömning är stor.

Riksbanken strävar efter att hålla inflationen runt två procent

Inflationstakten det senaste året låg i maj på 4 procent och det är mycket över Riksbankens mål på två procent. Kostnadstrycket ökar och exempelvis priset på livsmedel och olja har stigit och inflationsförväntningarna är höga. När Riksbanken ändrar reporäntan är anledningen att de vill påverka marknaden så att inflationen (prisökningstakten) och inflationsförväntningarna dämpas och inflationen går ner till två procent inom två år. Lyckas inte Riksbanken stävja inflationen finns det risk för att facken vill omförhandla löneavtalen och sen har vi en inflationsspiral som inte är bra för någon. Därför har Riksbanken sedan början av 2006 höjt reporäntan tolv gånger från 1,5 procent till 4,50 procent.

Se till att du har reserver

Räntan är historiskt sett inte speciellt hög utan ligger inom det läge som Riksbanken anser är normalt. De har vid olika tillfällen tidigare sagt att en normal reporänta ligger runt 3,5 – 5 procent. När man lånar pengar till en bostad är det oftast på mycket lång tid. Därför tycker jag att alla låntagare måste förvissa sig om att de klarar högre ränta. Den rörliga bolåneräntan ligger normalt sett runt en procentenhet över Riksbankens reporänta men oron på den finansiella marknaden har medfört att tre månaders bunden ränta under den senaste tiden har legat mer än en procentenhet över reporäntan.

Konjunkturinstitutets prognos

Konjunkturinstitutet skriver i sin prognos 18 juni 2008 att de tror att den ”internationella konjunkturen förbättras under 2009, vilket tillsammans med sjunkande inflation och en expansiv finanspolitik motverkar en djupare konjunkturnedgång i Sverige.” De spår de att reporäntan ligger på 4,50 procent i slutet av 2008 och sen sjunker tillbaka för att ligga på 4,25 procent i slutet av 2009 och ligga kvar där även under 2010. Prognos

Spara till framtida höjningar

I tabellen nedan ser du hur månadskostnaden efter skatteavdrag förändras när räntan ändras. Genom att lägga undan så mycket pengar varje månad som en höjning av räntan med exempelvis en procentenhet kostar vänjer du din plånbok vid högre räntor. Du bygger samtidigt upp en bra buffert. Skulle inte räntan stiga längre fram har du i alla fall en stor slant sparad. Passa dessutom på att amortera så får du en lägre skuld att betala ränta på.

Bunden eller rörlig ränta?

Nu när läget är osäkert tycker jag att det är bättre att avvakta och ha rörlig ränta. Men har du ett stort lån till rörlig ränta och känner dig otrygg med enbart rörlig ränta kan du dela upp lånet i exempelvis tre delar. Då kan du binda räntan på två av delarna på olika tidsperioder och sedan behålla resten rörligt. Jag tror att det kan bli dyrare att binda räntan på delar av lånet just nu än att ha hela lånet till rörlig ränta, men du kanske är beredd att betala en försäkringspremie för att slippa vara orolig över räntan. När en bunden del sedan ska omsättas kan du ta ett nytt beslut på den delen. Kanske du då vill ha den delen rörlig beroende på vad du då tror om framtiden. När du binder räntan gör du en överenskommelse med banken. Skulle du vilja byta låneinstitut eller amortera mer än ni kommit överens om får du betala ränteskillnadsersättning. Bind därför inte räntan på lånet längre tid än du räknar med att bo kvar. Och undersök först vem som ger dig det bästa erbjudandet.

Kategorier
Blogg

Privatlån – Då ska du ansöka

I samarbete med privatalån.nu

Privatlån, även kallat blancolån, är en av de vanligaste låneformerna som finns på marknaden idag. Privatlånet kommer med otroligt många fördelar och är ett utmärkt alternativ för den som vill finansiera alla möjliga saker och ting. Det är nämligen det som du kan göra med ett privatlån. Som låntagare har du möjlighet att använda pengarna till precis vad som helst.

Ett privatlån riktar sig till människor som är i behov av pengar av flera orsaker. Det kan exempelvis handla om att du vill finansiera en resa som du länge har drömt om, ha ett stort 50-års kalas, finansiera ett bröllop, köpa en bil eller betala för en utbildning. Låneformen är specifikt framtagen för att kunna nyttjas till det absolut mesta och här behöver du inte heller någon säkerhet för att kunna ansöka.

Då lämpar sig privatlånet bäst

Det finns många tillfällen då du kan vara i behov av mer pengar. Här nedan kan du hitta en lista på några av de vanligaste orsakerna till att privatpersoner väljer just ett privata lån som finansieringshjälp.

  • Du vill köpa en ny bil, motorcykel eller båt
  • Du vill använda pengarna till en dyr kurs eller utbildning
  • Du vill finansiera en stor fest eller tillställning
  • Du behöver nya möbler till bostaden
  • Du vill använda pengarna som insats till en lägenhet

Så fungerar privatlånet

Ett privatlån är för de allra flesta väldigt enkelt att hantera. Tack vare modern teknik så ansöker du idag via nätet och kan i många fall få svar inom loppet av bara några minuter. Se till att du jämför innan du väljer för att få bästa villkor och ränta. Hur snabbt lånet betalas ut beror på aktör, men vanligast är 1-5 arbetsdagar efter att du har signerat lånelöftet. Du börjar att återbetala på lånet direkt och detta sker vanligtvis med hjälp av autogiro från ditt valda bankkonto.

Kategorier
Blogg

Fyra anledningar till att jämföra hemförsäkring

I samarbete med Försäkrio.se

Det finns flera tillfällen där det lämpar sig att jämföra olika hemförsäkringar. Det är när man för första gången flyttar till ett eget boende, när man byter boende, när man bygger till eller bygger om, när man blir sambo, o.s.v. Sedan bör man jämföra sina försäkringar varje år då villkor och priser kontinuerligt förändras.

Du kan vinna mycket på att du jämför hemförsäkring på olika bolag innan du tecknar ett avtal.

Skäl till att jämföra

1. En anledning till att man ska jämföra olika försäkringar är att det helt enkelt finns pengar att spara. Det kan dels vara månadskostnaden och årskostnaden som skiljer sig markant åt mellan olika bolag. Dels är det självrisken som också kan skilja sig mycket åt och där man kan spara pengar när olyckan väl är framme.

2. Servicen är den andra punkten som gör det värt att jämföra olika försäkringsbolag. Det kan vara bra att kolla upp vad de olika bolagen har för kundnöjdhet. Alla vill ju bli bemötta på ett bra sätt när man väl måste kontakta sitt försäkringsbolag i något ärende. Det kan vara bra att läsa på vad kunder säger och hur de upplever servicen.

3. Den tredje aspekten är vad försäkringen ger dig för skydd. Var noga med att läsa den finstilta texten om vad som ingår i din försäkring och vad den inte täcker. Olika försäkringsbolag har olika villkor och det är bra att veta vad som gäller redan innan. Det är aldrig roligt när man står där och tror att försäkringen ska täcka något och det sedan visar sig att den inte gör det. Fundera över vad du vill ska ingå och försök hitta ett försäkringsbolag som kan matcha dina önskemål.

4. De flesta olyckor som sker i hemmet är orsakade av människorna som bor där. Man tappar bort något eller man har sönder något, man är oaktsam. Då kan det vara bra att ha tilläggsförsäkring och drulleförsäkring. En drulleförsäkring täcker just sådana saker som sker av oaktsamhet. Även här kan det skilja sig mellan olika bolag vad som kvalar in på drulle, så återigen är det av stor vikt att läsa på.

Som sagt så kan det verkligen löna sig på flera plan att jämföra olika hemförsäkringar innan man tecknar ett avtal. Det behöver inte heller ta särskilt lång tid att jämföra de olika försäkringsbolagen på internet.