Fyra anledningar till att jämföra hemförsäkring

I samarbete med Försäkrio.se

Det finns flera tillfällen där det lämpar sig att jämföra olika hemförsäkringar. Det är när man för första gången flyttar till ett eget boende, när man byter boende, när man bygger till eller bygger om, när man blir sambo, o.s.v. Sedan bör man jämföra sina försäkringar varje år då villkor och priser kontinuerligt förändras.

Du kan vinna mycket på att du jämför hemförsäkring på olika bolag innan du tecknar ett avtal.

Skäl till att jämföra

1. En anledning till att man ska jämföra olika försäkringar är att det helt enkelt finns pengar att spara. Det kan dels vara månadskostnaden och årskostnaden som skiljer sig markant åt mellan olika bolag. Dels är det självrisken som också kan skilja sig mycket åt och där man kan spara pengar när olyckan väl är framme.

2. Servicen är den andra punkten som gör det värt att jämföra olika försäkringsbolag. Det kan vara bra att kolla upp vad de olika bolagen har för kundnöjdhet. Alla vill ju bli bemötta på ett bra sätt när man väl måste kontakta sitt försäkringsbolag i något ärende. Det kan vara bra att läsa på vad kunder säger och hur de upplever servicen.

3. Den tredje aspekten är vad försäkringen ger dig för skydd. Var noga med att läsa den finstilta texten om vad som ingår i din försäkring och vad den inte täcker. Olika försäkringsbolag har olika villkor och det är bra att veta vad som gäller redan innan. Det är aldrig roligt när man står där och tror att försäkringen ska täcka något och det sedan visar sig att den inte gör det. Fundera över vad du vill ska ingå och försök hitta ett försäkringsbolag som kan matcha dina önskemål.

4. De flesta olyckor som sker i hemmet är orsakade av människorna som bor där. Man tappar bort något eller man har sönder något, man är oaktsam. Då kan det vara bra att ha tilläggsförsäkring och drulleförsäkring. En drulleförsäkring täcker just sådana saker som sker av oaktsamhet. Även här kan det skilja sig mellan olika bolag vad som kvalar in på drulle, så återigen är det av stor vikt att läsa på.

Som sagt så kan det verkligen löna sig på flera plan att jämföra olika hemförsäkringar innan man tecknar ett avtal. Det behöver inte heller ta särskilt lång tid att jämföra de olika försäkringsbolagen på internet.

Lämna en kommentar