Categories
Blogg

Så mycket ökar solceller värdet på din bostad

I samarbete med Hemsol.se

Ett komplett solcellssystem på 9 kW kostar cirka 135 000 inklusive moms, installation och det gröna avdraget på 15 %. Men om man lägger 135 000 kronor på ett solcellssystem, vad händer då med villapriset? Det borde ju öka, men hur mycket ökar villapriset egentligen när man installerar solceller?

I den här artikeln gör vi allt vi kan för att svara på den frågan, med hjälp av att dra egna slutsatser samt genom att granska de studier som utförts inom detta område.

Pricing the Sun-studien av Axel Bolin

Axel Bolin, som är en nationalekonom med miljöinriktning, har kommit fram till att en solcellsanläggning höjer husets värde med omkring 14 %. Så om du äger ett hus med ett värde på 2 miljoner kronor ligger värdeökningen på 280 000 kronor enligt Axel Bolins beräkningar.

Bolin menar även att han räknar med att en värdeökning på 40 000 kr per installerad kW gäller. Och eftersom solceller kostar cirka 12 500 kr/kW ska det vara mycket lönsamt att investera i solceller.

Notera att Axel förtydligar att fler och mer omfattande undersökningar krävs för att hans beräkningar gällande den värdeökning som gäller ska kunna räknas som helt tillförlitliga.

National Renewable Energy Laboratory-studien

National Renewable Energy Laboratory har utfört en studie där värdeökningen vid en nyinstallation av ett solcellssystem kartlades. I studien pekar författarna på att värdeökningen ligger på cirka 130 000 kronor vid en nyinstallation av ett solcellssystem. 

Läs mer: Så fungerar det med pantbrev

Vad ska man tänka på innan man installerar en solcellsanläggning?

Innan man installerar en solcellsanläggning är det en bra idé att jämföra solcellsofferter från ett flertal solcellsinstallatörer. Det är alltid gratis att jämföra offerter, och du förbinder dig aldrig till någonting. Det är även bra att besöka en jämförelseportal för solceller, likt sidan nedan.

Läs mer om hur en solcellsanläggning fungerar, och den verkningsgrad som gäller: https://hemsol.se/blogg/solcellsanlaggning/

Är köpare beredda att betala mer för en solcellsanläggning?

Att köpa ett hus med en solcellsanläggning är inte samma sak som att köpa ett hus med exempelvis en pool, som bara vissa köpare gillar. Då ett solcellssystem medför att fastighetsägarens fasta kostnader minskar är nästan alla husspekulanter positivt inställda till att köpa ett hus med solceller.

Köparen tänker i regel: Med ett solcellssystem behöver jag inte lägga så mycket pengar på hushållsel och uppvärmning. Detta hus är därför en bra investering, som jag är beredd att betala mer för.

Tänk även på att kostnader för installation av solceller är avdragsgilla i deklarationen när du säljer bostaden.

Glöm inte att du sparar pengar med ett solcellssystem

Utöver värdeökningen minskar du dina månatliga kostnader för energi. El som du inte kan nyttja i din villa kan du sälja vidare till ett elbolag, vilket innebär att du även tjänar pengar på att skaffa solceller. Värdeökningen är förenklat en konsekvens av att köparen får lägre elkostnader.

Bra att veta: Notera att du har rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh, när du matar ut egenproducerad el på elnätet. Det medför att försäljningspriset för din solel är och förblir högt. Det är alltid politikerna som beslutar om vilken skattereduktion som gäller.

De kan när som helst besluta om att avveckla denna förmån, eller ändra de regler som gäller för skattereduktionen.

Categories
Blogg

Golvvärme – sänker räkningen och är behagligt

Golvvärme är inte bara behagligt, det är ett ekonomiskt och energisnålt lågtemperatursystem – framtidens uppvärmningssystem!

Vem vill inte ha ett skönt inomhusklimat och sätta fötterna på ett varmt golv? Den underbara och ljumma luften slår emot dig när du vaknar på morgonen.
Vattenburen golvvärme är ett lågtemperatursystem. Det betyder att värme slussas in i rummet via den heltäckande golvytan i låg temperatur. 23 grader vid golvet innebär oftast 19-20 grader i huvudhöjd, och dessutom är värmen jämn och behaglig.

Golvvärmesystem

Det vanligaste är golvvärmesystem som fungerar via direktverkande el eller vatten som cirkuleras runt. Det finns också luftburna system. Du kan, om du vill, kombinera el- och vattenburen golvvärme i ditt hus. Med golvvärmen kan du byta mellan olika värmekällor som exempelvis värmepump eller pelletspanna. De olika systemen har olika fördelar; golvvärme från elslingor tar mindre plats men är dyrare än vattenburen golvvärme. Vattenburen golvvärme måste installeras av fackman. Titta in på Uponor.se.

Att tänka på

Det viktigaste är golvets material och isoleringen. Innan installation av golvvärme behöver du planera vilket golvmaterial du ska välja. Effekten av den installerade golvvärmen har till stor del att göra med det golv du väljer att lägga ovanpå. Isoleringen är också viktig för att undvika läckage och fuktskador.

Om du exempelvis lägger ett tjockt trägolv kommer det behövas högre vattentemperatur underifrån än för ett tunt golv. Tänk också på att golvvärmen kanske inte är på året runt – då behöver du välja ett material som inte blir kallt när värmen är avstängd. Ett klinkergolv kanske passar bra. Om du är osäker på hur de olika golvmaterialen släpper igenom värme kan det vara bra att prata med den fackman som du anlitar för att installera golvet.

Grund och temperatur

Golvets grund är betydande för vilken värmelösning som installeras. Man kan lägga skivor med rör i, installera kassetter i träbjälklag eller gjuta in rör i betong. Om du ska installera golvvärme i ditt badrum eller i ett våtrum behöver du tätskikt. Golvet blir förstås också aningen högre med golvvärmen installerad, vilket du behöver tänka på.

Golvvärmen bör aldrig stängas av helt och hållet, men du kan dra ner den till 8-10 grader under de varma månaderna. Golvvärmen gör att marken under byggnaden kan bli så varm, och när du stänger av golvvärmen kan en omvänd fukttransport inträffa. När marken blir varmare än husgrunden kan fukt från marken vandra inåt och orsaka skador på huset.

Ekonomiskt och miljövänligt

Vattenburen golvvärme är ett bra val av flera skäl. Värmen i rummet får en “rund” och behaglig känsla oavsett var du befinner dig i rummet. Du känner skillnaden när du kommer in i ett rum med golvvärme jämfört med mer traditionella uppvärmningsmetoder. Eftersom golvet är en heltäckande yta i rummet behöver du inte ha så hög värme för att det ska kännas bra.

Det är också en investering som betalar sig över tid. Det är ekonomiskt och energisnålt, och helt i linje med vad vi gemensamt behöver göra inför framtiden för att spara energi och bli mer miljövänliga. Golvvärme kan också med fördel kombineras med andra värmekällor som exempelvis fjärrvärme, värmepumpar eller andra vattenburna system.

Med golvvärme får du:

  • Ökad komfort i huset, ett varmt golv att gå på
  • Ett bättre inomhusklimat
  • Sänkta energikostnader
  • Ett lättskött och osynligt värmesystem

Vad kostar det?

Värmekällan avgör priset på golvvärmen. En stor skillnad är att ett system med elektriska värmekablar är dyrare i löpande drift, medan ett vattenburet system behöver en central värmekälla. Det finns flera värmekällor att välja mellan.

Vad kostar installation av vattenburen golvvärme?
Installation av rörsystemen kommer att kosta runt 1000 – 2000 kronor per kvadratmeter. Oftast inkluderas material och hela installationen. Ju större yta du har desto bättre kvadratmeterpris kan du förvänta dig eftersom de fasta kostnaderna då delas på en större yta. Naturligtvis påverkas priset också av vad du väljer för golv. Det är stora prisskillnader mellan material och produkter.

Källa: https://www.byggstart.se/pris/vattenburen-golvvarme