Så mycket ökar solceller värdet på din bostad

I samarbete med Hemsol.se

Ett komplett solcellssystem på 9 kW kostar cirka 135 000 inklusive moms, installation och det gröna avdraget på 15 %. Men om man lägger 135 000 kronor på ett solcellssystem, vad händer då med villapriset? Det borde ju öka, men hur mycket ökar villapriset egentligen när man installerar solceller?

I den här artikeln gör vi allt vi kan för att svara på den frågan, med hjälp av att dra egna slutsatser samt genom att granska de studier som utförts inom detta område.

Pricing the Sun-studien av Axel Bolin

Axel Bolin, som är en nationalekonom med miljöinriktning, har kommit fram till att en solcellsanläggning höjer husets värde med omkring 14 %. Så om du äger ett hus med ett värde på 2 miljoner kronor ligger värdeökningen på 280 000 kronor enligt Axel Bolins beräkningar.

Bolin menar även att han räknar med att en värdeökning på 40 000 kr per installerad kW gäller. Och eftersom solceller kostar cirka 12 500 kr/kW ska det vara mycket lönsamt att investera i solceller.

Notera att Axel förtydligar att fler och mer omfattande undersökningar krävs för att hans beräkningar gällande den värdeökning som gäller ska kunna räknas som helt tillförlitliga.

National Renewable Energy Laboratory-studien

National Renewable Energy Laboratory har utfört en studie där värdeökningen vid en nyinstallation av ett solcellssystem kartlades. I studien pekar författarna på att värdeökningen ligger på cirka 130 000 kronor vid en nyinstallation av ett solcellssystem. 

Läs mer: Så fungerar det med pantbrev

Vad ska man tänka på innan man installerar en solcellsanläggning?

Innan man installerar en solcellsanläggning är det en bra idé att jämföra solcellsofferter från ett flertal solcellsinstallatörer. Det är alltid gratis att jämföra offerter, och du förbinder dig aldrig till någonting. Det är även bra att besöka en jämförelseportal för solceller, likt sidan nedan.

Läs mer om hur en solcellsanläggning fungerar, och den verkningsgrad som gäller: https://hemsol.se/blogg/solcellsanlaggning/

Är köpare beredda att betala mer för en solcellsanläggning?

Att köpa ett hus med en solcellsanläggning är inte samma sak som att köpa ett hus med exempelvis en pool, som bara vissa köpare gillar. Då ett solcellssystem medför att fastighetsägarens fasta kostnader minskar är nästan alla husspekulanter positivt inställda till att köpa ett hus med solceller.

Köparen tänker i regel: Med ett solcellssystem behöver jag inte lägga så mycket pengar på hushållsel och uppvärmning. Detta hus är därför en bra investering, som jag är beredd att betala mer för.

Tänk även på att kostnader för installation av solceller är avdragsgilla i deklarationen när du säljer bostaden.

Glöm inte att du sparar pengar med ett solcellssystem

Utöver värdeökningen minskar du dina månatliga kostnader för energi. El som du inte kan nyttja i din villa kan du sälja vidare till ett elbolag, vilket innebär att du även tjänar pengar på att skaffa solceller. Värdeökningen är förenklat en konsekvens av att köparen får lägre elkostnader.

Bra att veta: Notera att du har rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh, när du matar ut egenproducerad el på elnätet. Det medför att försäljningspriset för din solel är och förblir högt. Det är alltid politikerna som beslutar om vilken skattereduktion som gäller.

De kan när som helst besluta om att avveckla denna förmån, eller ändra de regler som gäller för skattereduktionen.

Lämna en kommentar