Måste jag skatta på vinst på bostad

Fråga : Jag äger en lägenhet sedan december 2007 som jag lånade 895 000 kr för att köpa. Nu har jag cirka 840 000 kr kvar på lånet. Hade en mäklare ute nyligen som värderade den till minst 1,2 miljoner kr. Den vinst jag gör tänkte jag lägga på ett husköp. Frågan är nu om jag i alla fall måste skatta för den vinsten eller hur går det till?


Svar : När du säljer en bostad med vinst ska du betala skatt på vinsten. Från försäljningspriset får du dra av utgifter för husets inköpspris, mäklararvode och förbättringsutgifter. Därefter får du fram vinsten. Skatten är 22 procent av den vinst som uppstår.

Köper du en ny bostad kan du få skjuta fram beskattningen av vinsten genom att begära uppskov. Minsta uppskovsbelopp är 50 000 kronor per person. Maximalt uppskovsbelopp är 1 450 000 kronor x din ägarandel. Om du begär uppskov får du betala en årlig skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Det motsvarar en årlig ränta på cirka 3,2 procent på det belopp du skulle ha betalat i skatt.

Uppskovsbeloppet ska beskattas senast när du säljer din ersättningsbostad. Du har också möjlighet att frivilligt ta fram hela eller delar av uppskovsbeloppet till beskattning innan ersättningsbostaden säljs. Det kallas för ”frivillig återföring av uppskovsbelopp” Minsta belopp du kan återföra är 20 000 kronor per år.

På skatteverkets hemsida eller i Skatteverkets broschyr ”Försäljning av småhus”, SKV379 finns mer information om hur du deklarerar och om vad uppskov innebär.