Besiktning av nytt hus

Fråga: Vi ska köpa ett hus som är 1,5 år gammalt. Tvåårs-besiktning kommer att göras av Eksjöhus när vi väl har flyttat in. Bör vi ändå göra en besiktning av huset innan vi flyttar in?


Svar: Jag får frågan då och då. Formellt har du ju alltid en undersökningsplikt. Finns det ett fel som du skulle ha upptäckt så är ansvaret ditt. Sedan har du ju förstås större möjlighet att i din tur skjuta över ansvaret på någon annan om huset är nytt. Men ansvaret är primärt ditt, lagen gör ingen skillnad på gamla och nya hus. Vi hittar naturligtvis färre fel på nya hus men det händer att vi hittar rätt stora fel. Olovligt byggande, bakfall på badrumsgolv och dåliga fuktskydd på träpaneler är några. Och nu får man väl vara vaksam på nya putsade fasader, enligt nya rapporter i media.