Brister i bostaden vid inflytt

Fråga:
Hej! Kort före slutliga underskriften fick vi av säljaren höra att det var ett cirka 2 kvm stort hål i panelen i ett rum (dolt bakom en bokhylla) och att parketten i ett annat var extremt sliten och dold av en matta. ”Men det har väl mäklaren upplyst om?” sa säljaren, vilket han inte hade. Mäklarens svar på det var: ”Det trodde jag att jag hade sagt!”

Nåväl, vi blev besvikna men struntade i dessa fel. Men sedan, precis efter underskrifterna vid köpet, fick vi reda på att det råder eldningsförbud i grillen på uteplatsen. Denna har delad skorstensstock med öppna spisen på insidan och det finns ett sotarprotokoll med i dokumentationen där inte detta fel nämns. Finns det i såna här fall två skilda protokoll?. Vi blev så paffa att vi inte reagerade, men sedan ringde vi mäklaren och han glider undan frågan och ringer sedan säljaren som ringer oss och säger att hon sagt det till mäklaren.

Vi har som sagt inte blivit upplysta om detta, sotarprotokollet innehåller inget eldningsförbud (om det inte figurerar två protokoll och det andra – för uteplatsen – har försvunnit). I prospektet för huset har angivits att skorsten har blivit renoverad för några år sedan; dessa fakta sammantaget ledde oss att tro att det inte fanns andra fel än de två mindre anmärkningarna som stod i protokollet.

Sedan har vi upptäckt att golvet i bastun lutar från brunnen, så att vattnet rinner mot väggen och under den ut i förrådet/korridoren. Detta fel har vi ännu inte tagit upp med mäklaren, men vi anar vad svaret blir. Sedan har vi även upptäckt en del andra fel, men dessa har vi avskrivit.

Vår fråga är om hålet i panelen (som doldes av bokhyllan), eldningsförbudet och den läckande bastun med felvinklat golv går att hänföra till dolda fel och om vi har rätt till ersättning från mäklaren/säljaren för dessa?


Svar:
Du har en långtgående undersökningsplikt. Har mäklaren upplyst om detta? Det ingår i hans arbete. Mäklaren utgår från säljarens information och gör själv ingen undersökning av huset. Mäklarsamfundet.se kan upplysa om mäklarens arbete.

Har Du anlitat besiktningsman?

Var bokhyllan väggfast? Man borde kunna undersöka bakom hyllan eller fråga säljaren hur väggen ser ut.

Ett felvinklat golv går att upptäcka vid en undersökning.

Eldningsförbudet borde säljaren ha upplyst om. Protokollet skall Du kunna lita på.

Köp mellan privatpersoner regleras av köplagen och där kan man behöva juristhjälp.

Tjänster av mäklare och besiktningsman kan prövas i Allmänna reklamationsnämnden.

Före husköp bör man kontakta konsumentvägledaren i kommunen eller går in på Konsumentverkets hemsida.

Jämför priser & offerter från olika hantverkare & företag
Dorunner.se kan du samla in offerter från företag inom de flesta branscher. Med offerternas hjälp kan du jämföra priser och tjänster. De allra flesta tjänsterna omfattas av ROT- eller RUT-avdraget.

På Dorunner kan du jämföra offerter från bland annat:

  • Städfirmor
  • Flyttfirmor
  • Hantverkare
  • Besiktningsmän
  • Jurister och ekonomiska tjänster
  • Målare
  • Hus och fastighetsunderhåll
  • Elektriker

Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.