Dra sig ur köp efter att villkor löpt ut

Fråga:
Vi har köpt ett hus med villkoren att en genomgång av besiktningsprotokollet skulle ske. Besiktningsmannen ringde i förra veckan då jag var upptagen i ett möte och jag bad honom ringa tillbaka. Han var upptagen fram tills i dag, den 7 juni. I måndags var han på kurs och i tisdags var han ledig. Min fråga är, kan vi dra oss ur köpet trots att det i kontraktet står ”Villkoret gäller under förutsättningen att köparens begäran om återgång lämnas skriftligt senast den 5 juni”?


Svar:
Det är upp till köparen att uppfylla sin undersökningsplikt. Att anlita en besiktningsman är ett sätt att uppfylla sin undersökningsplikt. Som ni har skrivit köpekontraktet är villkoret villkorat, det vill säga ni har satt ett sista datum för när begäran om återgång ska kunna ske och den tiden har redan överskridits. Jag bedömer att ni inte kan frånträda köpet.