Fukt i yttervägg

Fråga: Jag undrar var gränsen går för fukt. Vi har tittat på ett hus. Husets fukt har mätts i en regel i en yttervägg och värdet ligger på 15,5%. Ligger detta i riskzonen? Huset dränerades 2001. Vågar vi köpa det ? Vi har småbarn och är oroliga över att göra ett felköp!


Svar: Man brukar säga att gränsen för att mögel skall börja trivas går vid cirka 17% fuktkvot i trä. En fuktmätning vid ett visst tillfälle ger dock inte hela sanningen, fukthalten kan variera med årstider och annat. Så det fordras kanske mer än bara mätning. Man måste veta var i huset provet togs, vad var det för typ av konstruktion, var i konstruktionen, vid vilken årstid med mera. Dessutom måste man se materialet för att kanske kunna avgöra om det luktar eller om det syns något konstigt på det. Men om det är speciellt fukt och mögel du är orolig för så ska du naturligtvis kosta på att anlita en fuktexpert för att undersöka det hus du köper!