Huset har en andel i en samfällighet

Fråga:
Vi är intresserade av ett hus som har en andel i en samfällighet. Vad innebär det samt vad ska vi tänka på och vad kostar det?


Svar:
En samfällighetsförening kan bildas när fastigheter gemensamt ska använda sig av mark eller olika anläggningar. Läs mer på Lantmäteriets hemsida