Köpa hus som visar på radon efter mätning?

Fråga: Jo, jag undrar angående radon. Vi tittar på ett hus byggt -63 med källare. Enligt besiktningsprotokollet finns blåbetong i mellanväggarna samt i ytterväggar på övre plan. Radonmätning och radonsanering har utförts och man har installerat mekanisk frånluftsventilation. Den senaste mätningen (jan-apr 2007) visar på ca 130 Bq/m3 +/- 33 Bq/m3. Jag vet att gränsen för nybyggda hus och målet för sanering är 200 och förstår dessutom att en viss radonstrålning finns mer eller mindre överallt. Min fråga är då: Hur ska jag tolka 130 Bq/m3?
Exempelvis: 1) Det är bra, det är bara att flytta in
2) Det är ok, men vi bör se om vi kan sanera mer
3) Det är trots allt inte alls bra, vi bör leta efter annat hus
Hur ska man tolka det?


Svar: Det ligger väl närmast till hands att handla enligt alternativ 1. Men detta är nog ett mycket personligt val. Det finns de som absolut inte kan tänka sig att bo i ett hus som alstrar radon, även om det skulle vara sanerat till en mycket låg nivå. Det finns också de som inte ens tycker att det är besvärande med halter över gränsvärdena. Jag har stött på bägge sorterna. Själv tillhör jag den första kategorin. Men om man får tro experterna som satt gränsvärdena så är det alternativ 1 som gäller!