Räcker det med endast köpebrev

Fråga:
Räcker det med ett köpebrev för att en fastighetsförsäljning ska gå igenom?


Svar:
För att bli registrerad som ägare till en fastighet måste du ansöka om lagfart hos lantmäteriet. Du ska skicka in ett köpebrev i original samt en styrkt kopia. Dessutom ska du uppge fullständig fastighetsbeteckning.

På lantmäteriets hemsida kan du se vilka uppgifter köpebrevet måste innehålla för att lagfart ska beviljas.