Ska jag gå med på en så kallad besiktningsklausul i kontraktet?

Svar: Det här är en mycket vanlig fråga eftersom det ofta skrivs kontrakt innan man har besiktning. En del mäklare och säljare använder konstiga formuleringar i kontraktet, som senare kan ställa till med bekymmer. Det kan t ex stå att köparen kan häva köpet om det vid besiktningen hittas väsentliga fel eller fel värda över 30 000 kronor att åtgärda. Det här är dåliga och förkastliga formuleringar.
Jag rekommenderar i stället att en så kallad öppet köp-klausul införs i kontraktet, där det står att du bereds tillfälle att senast ett visst datum undersöka fastigheten. Om det framkommer något som du anser dig inte kunna acceptera har du rätt att senast ett visst datum, utan kostnad, skadestånd eller annan påföljd, häva köpet. Erlagd handpenning ska i sådant fall i sin helhet återbetalas till köparen. Genom en sådan formulering binder du dig inte till några summor eller fel, det behöver egentligen inte ens vara något fel på huset för att du ska kunna hoppa av.