Ska jag teckna en så kallad dolda fel-försäkring (överlåtelseförsäkring)?

Svar: Det här frågar många säljare, men svaret är i högsta grad aktuellt för köparen också. Här gäller det att noga läsa igenom alla försäkringsvillkor. Alla fel som kan uppkomma när det gäller hus omfattas definitivt inte av dessa försäkringar. Dessutom är premierna och självriskerna höga.
Jag brukar rekommendera många säljare att fundera på att ta med en så kallad friskrivningsklausul i köpekontraktet istället, som innebär att säljaren slipper ansvara för dolda fel i tio år köparens tillträde av fastigheten. Men säljaren riskerar att få gå ned i pris om han vill använda en sådan klausul, men det är inte alltid det blir så. Det beror helt enkelt på hur eftertraktat huset är.