Vanliga problem med 30-talshus

Fråga: Vi är på väg att köpa ett 30-talshus. Vad finns det för vanliga problem med 30-talshus? Huset har 1 1/2 plan med liten källare samt krypgrund, undergrund lera, grundmur betong, grund betong samt stomme tegel. Fasaden är putsad och det är tegeltak.


Svar: Min erfarenhet är att de största problemen med gamla hus är de ombyggnader som kan ha skett under tiden. Man kan ha inrett källardelar och fått fuktproblem i invändiga beklädnader. Man kan ha installerat tvättstuga, badrum och duschrum utan att ha tänkt igenom ventilationen. Då kan man lätt få fuktproblem i huset, exempelvis med fuktskador i vind och yttertak.

Om det är torpargrund, som här, kan man ha värmeisolerat bottenbjälklaget vilket kan medföra fuktproblem i detta. Om man inte har lagt om taket är det med stor sannolikhet dags att göra det. Energiåtgången är vanligen hög i ett hus från den tiden. Om det finns elinstallationer från byggtiden kvar så måste de bytas. Om det finns vatten och avlopp från byggtiden måste de bytas. Om inte skorstenen är provtryckt måste det göras. Annars kan man väl säga att om huset i övrigt verkar oskadat så borde eventuella grundläggningsproblem inte finnas.